Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 28/12/2020 đến ngày 03/01/2021)

Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 12 để giải quyết công việc theo thẩm quyền; Điều động, bổ nhiệm một số chức danh lãnh đạo sở, ngành tỉnh; Điều chỉnh giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo thu hồi về ngân sách tỉnh; Phê duyệt Đề án xây dựng đô thị thông minh tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025; Phê duyệt phương án sử dụng đất Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bình bàn giao về cho địa phương quản lý, sử dụng tại xã Nam Quan, huyện Lộc Bình; Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn năm 2021; Kế hoạch Tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày kỷ niệm, sự kiện quan trọng năm 2021 trên địa bàn tỉnh... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.

 

Ảnh minh họa

Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 12 để giải quyết công việc theo thẩm quyền 

 

Ngày 30/12/2020, dưới sự chủ trì của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 12 để giải quyết các công việc theo thẩm quyền. Phiên họp thảo luận và cho ý kiến đối với các Nội dung: Dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự từ nay đến năm 2025; Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan về cơ chế chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý tỉnh Lạng Sơn; Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2021 đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Dự thảo Chương trình làm việc của UBND tỉnh năm 2021; Báo cáo của Văn phòng UBND tỉnh về việc thực hiện chương trình làm việc của UBND tỉnh và tình hình đi công tác của các thành viên UBND tỉnh năm 2020.

 

Điều động, bổ nhiệm một số chức danh lãnh đạo sở, ngành tỉnh

 

UBND tỉnh vừa bổ nhiệm (số 2766/QĐ-UBND, số 2785QĐ-UBND, số 2788/QĐ-UBND, số 2789/QĐ-UBND, số 2768/QĐ-UBND, số 2787/QĐ-UBND ngày 30/12/2020) lại chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với ông Nguyễn Phúc Hà; bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đối với bà Lê Hải Yến; giao ông Đàm Văn Chính, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, phụ trách Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; đồng thời bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Đại, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Văn Quan giữ chức vụ Giám đốc Sở Công Thương, điều động ông Lý Văn Khi, Trưởng phòng Quản lý Hạ tầng, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, điều động ông Hoàng Khánh Duy, Trưởng phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn.

 

Điều chỉnh giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo thu hồi về ngân sách tỉnh

 

UBND tỉnh vừa Điều chỉnh (số 2806/QĐ-UBND ngày 31/12/2020) giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo thu hồi về ngân sách tỉnh, số tiền là 100.010,8 triệu đồng. Trong đó, Sở Y tế 53.400,3 triệu đồng; Sở Giáo dục và Đào tạo 46.610,5 triệu đồng.

 

Nguồn kinh phí thu hồi về ngân sách tỉnh để cân đối cho một số nhiệm vụ chi đầu tư cơ sở vật chất cho ngành giáo dục, y tế với tổng kinh phí là 100.010,8 triệu đồng, cụ thể: Bổ sung chi sự nghiệp giáo dục 46.610,5 triệu đồng. Bổ sung chi sự nghiệp y tế 53.400,3 triệu đồng.

Phê duyệt Đề án xây dựng đô thị thông minh tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025

 

Để hướng tới xây dựng các đô thị của Lạng Sơn trở thành ĐTTM; UBND tỉnh vừa phê duyệt (số 2750/QĐ-UBND ngày 28/12/2020) Đề án xây dựng đô thị thông minh tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025.

 

Giai đoạn 2021-2022: Triển khai thí điểm Trung tâm thông tin chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm giám sát, điều hành ĐTTM thành phố Lạng Sơn; Trung tâm thông tin điều hành của Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

Giai đoạn 2023-2025: Hoàn thiện cơ sở hạ tầng ĐTTM đảm bảo triển khai ứng dụng thông minh trên tất cả các lĩnh vực; xây dựng hệ thống quản lý điều hành thông tin tài chính, kế hoạch và đầu tư, hệ thống giao thông,  hệ thống y tế, hệ thống du lịch thông minh; xây dựng mô hình điều hành về tài nguyên và môi trường; xây dựng mô hình nông nghiệp.

 

Các giải pháp để thực hiện đề án bao gồm: Thông tin tuyên truyền và nâng cao nhận thức; Xây dựng cơ chế, chính sách; Ứng dụng khoa học, công nghệ; Huy động tài chính; Phát triển nguồn nhân lực; Hợp tác trong nước và quốc tế.

 

Phê duyệt phương án sử dụng đất Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bình bàn giao về cho địa phương quản lý, sử dụng tại xã Nam Quan, huyện Lộc Bình

 

UBND tỉnh vừa phê duyệt (số 2804/QĐ-UBND ngày 31/12/2020) phương án sử dụng đất Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bình bàn giao về cho địa phương quản lý, sử dụng tại xã Nam Quan, huyện Lộc Bình.

 

Tổng diện tích đất Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bình bàn giao về cho địa phương quản lý, sử dụng tại xã Nam Quan, huyện Lộc Bình là 526,07 ha. Trong đó: Giao cho UBND xã Nam Quan, huyện Lộc Bình quản lý theo hiện trạng 0,69 ha đất giao thông; Giao đất không thu tiền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân 222,36 ha; Giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lộc Bình tiếp tục quản lý, lập phương án sử dụng đất sau khi giải quyết xong các vướng mắc, hoàn thành việc đo đạc xác định ranh giới sử dụng đất, đối tượng quản lý, sử dụng đất 303,02 ha.

 

Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025

 

Để triển khai đồng bộ, có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; UBND tỉnh vừa Phê duyệt (số 2809/QĐ-UBND ngày 31/12/2020) Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025.

 

Theo đó, phấn đấu đến năm 2025, thực hiện cung cấp kịp thời các thông tin pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua việc xây dựng, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu pháp luật, các vụ việc, vướng mắc pháp lý của doanh nghiệp. Tiếp nhận và xử lý 100% phản ánh của doanh nghiệp để đề xuất, kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết vướng mắc, hoàn thiện pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật có hiệu quả. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho tối thiểu 30% doanh nghiệp nhỏ và vừa; 100% người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 100% các sở, ban, ngành có liên quan, UBND cấp huyện triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại cơ quan, đơn vị, địa phương với các hình thức phù hợp.

 

Các nội dung chính của Chương trình gồm: Cung cấp thông tin pháp luật; Bồi dưỡng kiến thức pháp luật; Tư vấn, giải đáp pháp luật, đối thoại với doanh nghiệp; Về cơ chế, chính sách.

 

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn năm 2021

 

Để trang bị kiến thức, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, phẩm chất chính trị, phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; UBND tỉnh vừa ban hành (số 199/KH-UBND ngày 20/12/2020) Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn năm 2021.

 

Theo đó, Tổng số chỉ tiêu đào tạo bồi dương trong năm 2021 là 25.449 chỉ tiêu, trong đó: Đào tạo sau đại học 124 chỉ tiêu; Bồi dưỡng cán bộ, công chức 5.605 chỉ tiêu; Bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã 1.655 chỉ tiêu; Bồi dưỡng người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở 1.050 chỉ tiêu; Bồi dưỡng đại biểu HĐND (cấp tỉnh, cấp huyện) 435 chỉ tiêu; Bồi dưỡng viên chức 16.500 chỉ tiêu.

 

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày kỷ niệm, sự kiện quan trọng năm 2021 trên địa bàn tỉnh

 

UBND tỉnh vừa xây dựng (số 151/KH-BCĐ ngày 29/12/2020) Kế hoạch Tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày kỷ niệm, sự kiện quan trọng năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

 

Các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu năm 2021, gồm các hoạt động chính sau: Tổ chức Festival Hoa Đào - Xuân Xứ Lạng năm 2021 gồm 14 hoạt động; Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu năm 2021 gồm  có 07 hoạt động chủ yếu, như: thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết, dâng hương; Chương trình nghệ thuật quần chúng; Gặp mặt tri thức; Bắn pháo hoa; Hội báo Xuân; Ngày Thơ Nguyên Tiêu; Lễ hội điểm tại các huyện, thành phố.

 

Các hoạt động chào mừng các ngày kỷ niệm của Đất nước năm 2021 gồm 04 sự kiện: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc, chào mừng Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; kỷ niệm 75 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến; các hoạt động tuyên truyền, chào mừng kỷ niệm trên 100 năm ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu.

 

Các hoạt động chào mừng các ngày kỷ niệm, sự kiện của tỉnh năm 2021, gồm 03 sự kiện: Tổ chức Lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội Cứu quốc quân I; Kỷ niệm 190 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn; Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ XI.

 

Hoàng Tùng