Nhảy đến nội dung

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 07/12 đến ngày 13/12/2020)

Công nhận xã Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng; xã Vĩnh Yên, huyện Bình Gia; xã Bắc Hùng, huyện Văn Lãng; xã Vĩnh Yên, huyện Bình Gia; xã Kiên Mộc, huyện Đình Lập đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020; Phê duyệt phương án thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn; Thành lập Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Lạng Sơn; Quy định về đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng năm đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Phê duyệt Phương án sử dụng đất Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bình bàn giao về cho địa phương quản lý, sử dụng tại thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình; Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quy định xác định chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; Tổ chức hoạt động thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết, dâng hương nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 ... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.

 

Ảnh minh họa

Công nhận xã Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng; xã Vĩnh Yên, huyện Bình Gia; xã Bắc Hùng, huyện Văn Lãng; xã Vĩnh Yên, huyện Bình Gia; xã Kiên Mộc, huyện Đình Lập đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

 

UBND tỉnh vừa Công nhận (số 2531/QĐ-UBND, số 2532/QĐ-UBND, số 2530/QĐ-UBND, số 2533/QĐ-UBND ngày 08/12/2020) xã Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng; xã Vĩnh Yên, huyện Bình Gia; xã Kiên Mộc, huyện Đình Lập đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

 

UBND các huyện và UBND các xã có trách nhiệm tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

 

Phê duyệt phương án thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn

 

Để huy động vốn của các nhà đầu tư để nâng cao năng lực tài chính, đổi mới công nghệ, phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả quản trị và sức cạnh tranh của doanh nghiệp theo định hướng phát triển của Công ty; UBND tỉnh vừa Phê duyệt (số 2546/QĐ-UBND ngày 09/12/2020) phương án thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn.

 

Theo đó, chuyển hình thức sở hữu 35,09% vốn nhà nước thành hình thức đa sở hữu.  Phương thức chuyển nhượng vốn: thực hiện phương thức giao dịch khớp lệnh tại sàn giao dịch chứng khoán. Số lượng cổ phần nhà nước chào bán: 803.055 cổ phần, chiếm tỷ lệ 35,09% tổng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần; giá trị chuyển nhượng tính theo mệnh giá: 8.030.550.000 đồng. Giá khởi điểm: 29.500 đồng/cổ phần. Đối tượng chào bán: chào bán công khai cho các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đáp ứng điều kiện theo quy định pháp luật hiện hành.

 

Thành lập Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Lạng Sơn

 

UBND tỉnh vừa cho phép (số 2542/QĐ-UBND ngày 09/12/2020) thành lập Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Lạng Sơn.

 

Theo đó, Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Lạng Sơn là tổ chức xã hội - nghề nghiêp; hoạt động theo Điều lệ của Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Lạng Sơn được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn phê duyệt; tuân thủ quy định của pháp luật; chịu sự quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, Ban, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội. Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Lạng Sơn có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản, trụ sở và phương tiện hoạt động theo quy định của pháp luật.

 

Quy định về đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng năm đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

Để có căn cứ để bình xét thi đua, khen thưởng và đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm đối với mỗi cơ quan, đơn vị; UBND tỉnh vừa Quy định (số 2520/QĐ-UBND ngày 07/12/2020) đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng năm đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

Theo đó, việc đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm đối với các cơ quan, đơn vị được thực hiện theo thang điểm là tổng số điểm của các nội dung thực hiện nhiệm vụ được đánh giá theo thang điểm chuẩn là 100 điểm. Theo các mức như sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: đạt từ 95 đến 100 điểm; Hoàn thành tốt nhiệm vụ: đạt từ 80 đến dưới 95 điểm; Hoàn thành nhiệm vụ: đạt từ 50 đến dưới 80 điểm; Không hoàn thành nhiệm vụ:đạt dưới 50 điểm.

 

Mỗi cơ quan, đơn vị thành lập Hội đồng tự đánh giá, xếp loại để thực hiện tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng năm, nhiệm vụ trọng tâm và gửi kết quả tự đánh giá trình Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 20 tháng 12 hằng năm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định tỉnh để thẩm định kết quả đánh giá, xếp loại từ ngày 20 tháng 12 đến ngày 31 tháng 12 hằng năm.

 

Phê duyệt Phương án sử dụng đất Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bình bàn giao về cho địa phương quản lý, sử dụng tại thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình

 

UBND tỉnh vừa Phê duyệt  (số 2526/QĐ-UBND ngày 07/12/2020) Phê duyệt Phương án sử dụng đất Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bình bàn giao về cho địa phương quản lý, sử dụng tại thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình.

 

Tổng diện tích đất Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bình bàn giao về địa phương quản lý, sử dụng tại thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình là 32,55 ha. Trong đó: Diện tích giữ nguyên theo hiện trạng để thực hiện giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 0,8 ha;  Diện tích thực hiện giao đất, cho thuê đất đối với các hộ gia đình, cá nhân 20,7 ha; Giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lộc Bình tiếp tục quản lý 11,05 ha đất.

 

Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

Nhằm phân định rõ trách nhiệm của các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và đơn vị liên quan để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp theo quy định; UBND tỉnh vừa ban hành (số 42/2020/QĐ-UBND ngày 09/12/2020) Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

Theo đó, nội dung phối hợp tập trung vào: Phổ biến, tuyên truyền pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp; xác nhận sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động; xác nhận tiếp nhận thông báo chấm dứt hoạt động. Tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên môn cho cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện công tác quản lý nhà nước về bán hàng đa cấp. Tiếp nhận thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh. Thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm pháp luật. Cung cấp, trao đổi thông tin, báo cáo giữa các cơ quan quản lý nhà nước. Phối hợp giải quyết, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo.

 

Quy định xác định chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh

 

Để xác định chỉ số cải cách hành chính phải đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch, khoa học và chính xác, phản ánh đúng tình hình thực tế; UBND tỉnh vừa ban hành (số 2498/QĐ-UBND ngày 02/12/2020) Quy định xác định chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, Thang điểm đánh giá của chỉ số cải cách hành chính là 100 điểm; thang điểm đánh giá được xác định cụ thể đối với từng tiêu chí, tiêu chí thành phần. Điểm của mỗi tiêu chí chỉ số cải cách hành chính được căn cứ vào kết quả, mức độ thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của từng cơ quan, đơn vị. Các đơn vị tự theo dõi, đánh giá và cho điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị theo các nội dung, tiêu chí quy định và gửi hồ sơ tự đánh giá trước ngày 10 tháng 12 hàng năm.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định để xem xét, quyết định công nhận hoặc điều chỉnh kết quả tự đánh giá, chấm điểm của các cơ quan, đơn vị. Căn cứ kết quả thẩm định chỉ số cải cách hành chính đã được Hội đồng thẩm định thông qua, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kết quả chỉ số cải cách hành chính đối với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố  hàng năm.

 

Tổ chức hoạt động thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết, dâng hương nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

 

Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi mừng Đảng - mừng Xuân và Huy động và phối hợp các nguồn lực để thực hiện chăm lo, giúp đỡ đối với các gia đình chính sách, gia đình nghèo; UBND tỉnh vừa xây dựng (số 196/KH-UBND ngày 09/12/2020) Kế hoạch Tổ chức hoạt động thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết, dâng hương nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

 

Theo đó, Kế hoạch tập trung vào hạt động thăm, tặng quà và chúc Tết, Tặng quà cho các đối tượng chính sách người có công, thăm và chúc tết Trung tâm Điều dưỡng thương binh Lạng Giang và tặng quà cho các đối tượng thương binh, bệnh binh nặng người Lạng Sơn, Tặng quà cho đối tượng là hộ gia đình nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, Tổ chức thăm và chúc tết một số đơn vị lực lượng vũ trang, cơ quan, đơn vị; một số gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh

 

Hoàng Tùng