Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bộ máy tổ chức

Submitted by Ban biên tập UBND Tỉnh on 10 January 2018

> Các đồng chí lãnh đạo Văn phòng:

 

1. Chánh Văn phòng: Phạm Hùng Trường

 

2Phó Chánh Văn phòng: Dương Công Hiệp

 • Điện thoại CQ: 02053 812 208       
 • Điện thoại DĐ: 0903.269.57
 • Email: dchiep@langson.gov.vn

 

3. Phó Chánh Văn phòng : Dương Văn Chiều

 

  4Phó Chánh Văn phòng: Hoàng Xuân Đồng

   

   

  Các phòng, đơn vị trực thuộc:

  Số TT

  Tên đơn vị

  Số điện thoại

  1

  Phòng Hành chính – Quản trị

  3815458

  2

  Phòng Tổng hợp

  3812 127

  3

  Phòng Nội chính

  3812104

  4

  Phòng Kinh tế

  3812 093

  5

  Phòng Khoa giáo - Văn xã

  3811 182

  6

  Ban Tiếp công dân

  3813 451

   

  Số TT

  Tên đơn vị

  Số điện thoại

  1

  Trung tâm Thông tin

  3812 959

  2

  Trung tâm Phục vụ Hành chính công

  3763 888

  3

  Nhà khách A1

  3812 221