Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Năm 2020: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết 84.772 hồ sơ

Trong năm 2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết 84.772 hồ sơ. Trong đó, số hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn là 84.689 hồ sơ (đạt tỷ lệ 99,90%).

 

Tổng số hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm trong năm 2020 là 86.972 hồ sơ (gấp 4,8 lần so với hồ sơ tiếp nhận năm 2019 với 17.958 hồ sơ), trong đó tiếp nhận trực tiếp 51.198 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 58,87%), tiếp nhận trực tuyến 34.696 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 39,90%), tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích 1.078 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 1,23%); đã giải quyết 84.772 hồ sơ, trước hạn 21.888 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 25,82%), đúng hạn 62.801 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 74,08%), trễ hạn 83 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 0,10%), trả qua bưu chính công ích 5.911 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 6,97%); còn 2.200 hồ sơ đang giải quyết, trong đó có 05 hồ sơ quá thời hạn giải quyết. Hồ sơ có tần suất thực hiện nhiều tập trung ở một số đơn vị như: Bảo hiểm xã hội tỉnh 49.619 hồ sơ, Công an tỉnh 8.859 hồ sơ, Giao thông Vận tải 8.562 hồ sơ, Công Thương 4.339, Tư pháp 3.886 hồ sơ, Kế hoạch và Đầu tư 3.649 hồ sơ... Trong năm 10.252 lượt đánh giá, trong đó: Rất hài lòng 9.807 lượt (chiếm 95,66%), hài lòng 445 lượt (chiếm 4,34%).

 

Tổng số TTHC thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm năm 2020 là 267 TTHC, đạt 21,72% TTHC cấp tỉnh thực hiện tại Trung tâm. Trong năm có 5.892 hồ sơ thực hiện TTHC thực hiện theo quy trình 4 tại chỗ tại Trung tâm.

 

Việc thực hiện thí điểm chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC của 06 sở, ngành tại Trung tâm cho nhân viên Bưu điện tỉnh thực hiện, bước đầu đã phát huy hiệu quả, góp phần tiết kiệm được chi phí, nguồn nhân lực cho các sở, ngành.

 

New Picture (69).png

Ảnh: Nhân viên Bưu điện thực hiện tiếp nhận hồ sơ TTHC cho khách hàng tạiTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn

 

Đội ngũ công chức, viên chức, nhân viên làm việc tại Trung tâm đều chấp hành nghiêm túc thời gian làm việc, mặc đồng phục và đeo thẻ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; nắm vững và thực hiện quy trình tiếp nhận và trả kết quả đúng quy định; có thái độ đúng mực trong giao tiếp, ứng xử với cá nhân, tổ chức khi đến giải quyết TTHC, không sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà đối với tổ chức, cá nhân. 

 

Trong năm 2021 tới, Trung tâm sẽ tiếp tục thực hiện tốt việc rà soát TTHC, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức đảm bảo đúng quy định, đảm bảo tiến độ, đồng thời có các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động, hướng tới phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp./.

 

Bùi Đức Trung