Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh làm việc với Trung tâm Tin học – Công báo

Ngày 23/3/2022, đồng chí Phạm Hùng Trường, Chánh Văn phòng UBND tỉnh có buổi làm việc với Trung tâm Tin học - Công báo về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Hà, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo một số phòng, đơn vị liên quan.

 

Trung tâm Tin học - Công báo là đơn vị sự nghiệp thuộc Văn phòng UBND tỉnh được thành lập năm 2007, cơ cấu tổ chức gồm 01 Giám đốc, 01 Phó Giám đốc và 02 phòng chuyên môn, nghiệp vụ. Năm 2021 Trung tâm được đánh giá hoàn thành xuất sắc 02 nhiệm vụ trọng tâm được Văn phòng UBND tỉnh giao. Trong 3 tháng đầu năm 2022, Trung tâm đã tích cực, chủ động thực hiện các nhiệm vụ được giao, theo đó bảo đảm hoạt động thông suốt, an toàn, an ninh thông tin hệ thống mạng nội bộ của cơ quan, thực hiện tốt công tác đề xuất, tham mưu các biện pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn tại Văn phòng UBND tỉnh; thực hiện tốt công tác viết, biên tập, cập nhật tin, bài phản ánh kịp thời, chính xác, đầy đủ hoạt động của UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh trên Cổng TTĐT tỉnh, Trang TTĐT Văn phòng, hàng tháng đăng tải trên 230 tin, bài và 1.000 văn bản, trung bình mỗi ngày Cổng TTĐT tỉnh thu hút được khoảng 5.000 lượt người truy cập, tìm kiếm thông tin, bên cạnh đó cập nhật đầy đủ, kịp thời công báo điện tử tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ hơn một số vấn đề về cơ cấu tổ chức bộ máy, kinh phí hoạt động của Trung tâm, chế độ chính sách của viên chức, các khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ và đề xuất các giải pháp để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Trung tâm.

 

Đồng chí Chánh Văn phòng UBND tỉnh phát biểu kết luận

 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Hùng Trường, Chánh Văn phòng UBND tỉnh đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm trong thời gian qua, đồng thời chỉ rõ một số hạn chế cần khắc phục. Đồng chí đề nghị, thời gian tới Trung tâm tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác vận hành, quản trị nội bộ, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, thực hiện sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ; phối hợp với phòng Hành chính quản trị nghiên cứu, tham mưu xây dựng Đề án tổ chức lại Trung tâm, xác định lại chức năng nhiệm vụ, tên gọi, cơ cấu lại các phòng bảo đảm theo đúng quy định hoàn thành trong tháng 4/2022. Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, cụ thể: duy trì tốt hoạt động của hệ thống phần mềm văn phòng điện tử Ioffice, hệ thống thông tin báo cáo địa phương..., tiếp tục rà soát, hoàn thiện, nâng cấp Cổng TTĐT tỉnh, rà soát và đề xuất nâng cao hiệu quả hoạt động, khắc phục các hạn chế, yếu kém các Trang TTĐT thành viên, tham mưu công tác quản lý, vận hành Trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh; cùng đó thực hiện đúng quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, phục vụ tốt các cuộc họp của UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, tiếp tục tăng cường siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, duy trì tốt việc trực cơ quan.

 

Thùy Linh