Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Ký kết quy chế phối hợp giữa Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh

Chiều ngày 31/3/2023, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa 03 Văn phòng. Tham dự lễ ký kết có lãnh đạo 03 Văn phòng cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc của các đơn vị.

 

Các đại biểu tham dự lễ ký kết

 

Quy chế phối hợp công tác giữa 03 Văn phòng gồm 03 chương, 15 điều, quy định cụ thể về phạm vi, nguyên tắc, trách nhiệm, tổ chức thực hiện, hiệu lực của quy chế. Theo quy chế, 03 Văn phòng tổ chức phối hợp trong tham mưu tổ chức các hội nghị, cuộc họp, kỳ họp, buổi làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh, lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, Đảng đoàn HĐND tỉnh, HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh; phối hợp trong thẩm định, thẩm tra các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết của tỉnh; trong trao đổi và xử lý thông tin, cung cấp tài liệu phục vụ công tác tham mưu; trong tiếp xúc cử tri và đôn đốc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; trong tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; trong phục vụ các chuyến công tác, các hoạt động đối nội, đối ngoại của lãnh đạo tỉnh và trong một số nội dung khác.

 

Lãnh đạo 03 Văn phòng ký kết quy chế phối hợp

 

Tại buổi lễ, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đã ký kết quy chế phối hợp./.

 

Bích Diệp