Nhảy đến nội dung
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kiểm tra việc thực hiện kiểm soát, cải cách thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại huyện Văn Lãng

Ngày 21/10/2022, Đoàn kiểm tra của UBND tỉnh tiến hành kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cải cách TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại huyện Văn Lãng.

 

 
Thành viên đoàn kiểm tra việc niêm yết công khai TTHC tại xã Thanh Long, huyện Văn Lãng

 

Đoàn đã kiểm tra trực tiếp các nội dung liên quan đến công tác kiểm soát, cải cách TTHC như: công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát, cải cách TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; tiến độ, kết quả số hoá hồ sơ, giấy tờ giải quyết TTHC; việc niêm yết, công khai TTHC; công tác rà soát, đánh giá TTHC theo kế hoạch của UBND tỉnh; tình hình, kết quả triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; việc ghi chép sổ sách, các mẫu phiếu; việc thực hiện quy trình nội bộ đã được đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; kiểm tra hồ sơ giải quyết TTHC thuộc các lĩnh vực thi đua khen thưởng, đất đai, văn hoá tại UBND xã Thanh Long và UBND huyện Văn Lãng. 

 

 
Thành viên đoàn kiểm tra thực hiện công tác số hoá hồ sơ TTHC tại xã Thanh Long, huyện Văn Lãng

 

Trong năm 2021 và 9 tháng đầu năm 2022, công tác kiểm soát TTHC đã được UBND huyện, UBND xã Thanh Long quan tâm chỉ đạo triển khai. Theo đó, thực hiện tốt công tác rà soát, thống kê, niêm yết công khai TTHC; việc công khai các TTHC, quy trình, thời gian, phí, lệ phí của từng lĩnh vực được thực hiện nghiêm túc, niêm yết công khai, thuận lợi cho việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp…

 

 
Đoàn kiểm tra của UBND tỉnh làm việc tại UBND huyện Văn Lãng

 

Qua kiểm tra, đoàn đánh giá: năm 2021 và 9 tháng năm 2022, 02 đơn vị đã ban hành đầy đủ, đúng quy định các văn bản chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra; hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trước và đúng hạn đạt trên 99%; việc niêm yết công khai TTHC, bố trí cơ sở vật chất, nhân lực làm việc tại Bộ phận “một cửa” đúng theo quy định; các đơn vị đã quan tâm bố trí kinh phí để thực hiện. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai còn một số hạn chế như: công tác chỉ đạo điều hành triển khai kiểm soát, cải cách TTHC chưa thực sự sát sao, một số hồ sơ TTHC thực hiện chưa đúng quy định, tỷ lệ, tiến độ thực hiện số hoá TTHC còn chưa đảm bảo… Đoàn kiểm tra cũng đề nghị 02 đơn vị quan tâm, chỉ đạo sát sao trong công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, đồng thời, khắc phục những tồn tại, hạn chế để nâng cao hơn nữa chất lượng thực hiện công tác cải cách TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại các đơn vị./.

 

Bích Diệp