Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kết quả hoạt động của Hội Cựu chiến binh Văn phòng UBND tỉnh năm 2022

Hội Cựu chiến binh Văn phòng UBND tỉnh gồm có 14 hội viên sinh hoạt, là đơn vị sinh hoạt ghép từ các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân tỉnh và Sở Nội vụ.

 

Trong  năm 2022, dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền và sự chỉ đạo trực tiếp của Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh, Hội Cựu chiến binh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã thường xuyên thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tỷ lệ hội viên tham gia học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của các cấp Hội luôn đạt 100%. Triển khai thực hiện học tập chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” với 100% hội viên tham gia; phát động phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu"; tổ chức tự kiểm tra, giám sát tự phê bình, phê bình của từng hội viên, bằng việc đáng giá chất lượng công việc trách nhiệm được giao, thông qua các kỳ họp Chi bộ và cơ quan.

 

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tặng hoa Đại hội Hội Cựu chiến binh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027

 

Thực hiện Kế hoạch số 42-KH/CCB ngày 20/9/2021 của Hội cựu chiến binh khối các cơ quan tỉnh về việc tổ chức Đại hội Hội Cựu chiến binh cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn lần thứ IV nhiệm kỳ 2022-2027; Hướng dẫn số 07/HD-CCB ngày 20/9/2021 của Hội Cựu chiến binh khối CCQ tỉnh Lạng Sơn hướng dẫn Đại hội Cựu chiến binh các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027.Hội Cựu chiến binh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027 theo sự chỉ đạo của Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh;tại Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 03 đồng chí; trong đó có 01 đồng chí Chủ tịch, 01 đồng chí Phó chủ tịch và 01 đồng chí là ủy viên.

 

Hội đã phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động phong trào như: vệ sinh cơ quan, trụ sở, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh; tham gia các đợt giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao…vận động Hội viên Cựu chiến binh tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; kết quả, 100% hội viên tham gia; hội viên tích cực tham gia ủng hộ các loại quỹ như: Quỹ “Vì người nghèo”; Quỹ phòng, chống dịch Covid- 19; đền thờ Chi Lăng…Nhân kỷ niệm 113 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 – 04/11/2022), ngày 04/11/2022, đồng chí Chủ tịch Hội đã tham gia dâng hương cùng với Đoàn đại biểu của Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh do đồng chí Dương Công Hiệp, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến dâng hương tại Khu Lưu niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng.

 

Đ/c Đinh Văn Huấn - Chủ tịch hội CCB cùng đoàn đại biểu Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh dâng hương tưởng niệm tại Khu Lưu niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng.

 

Trong năm 2023, Hội Cựu Chiến binh Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho toàn thể hội viên; thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh về chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua và hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn; phối hợp với Đoàn thanh niên CSHCM thực hiện tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; thực hiện tốt các nội dung của phong trào thi đua Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh và tham gia thực hiện tốt các hoạt động tình nghĩa, đóng góp đầy đủ các loại quỹ của cơ quan, quỹ hội CCB, quỹ nơi cư trú theo quy định./.

                                     

 

Trần Thị Hường