Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Họp bàn giải pháp chuyển đổi số tại văn phòng UBND tỉnh

Ngày 23/8/2021, Văn phòng UBND tỉnh làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) bàn các giải pháp triển khai nhiệm vụ về chuyển đối số và ứng dụng công nghệ thông tin của Văn phòng UBND tỉnh. Đồng chí Phạm Hùng Trường, Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Khắc Lịch, Giám đốc Sở TT&TT, các phòng, đơn vị có liên quan thuộc Sở; Trung tâm Tin học-Công báo, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (thuộc Văn phòng UBND tỉnh); các đơn vị Bưu chính, viễn thông trên địa bàn.

 

Đồng chí Phạm Hùng Trường, Chánh Văn phòng UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

 

Tại buổi làm việc, Văn phòng UBND tỉnh đã thông tin về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin tại Văn phòng UBND tỉnh. Theo đó, 100% hồ sơ thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành được cán bộ tiếp nhận và xử lý qua dịch vụ công trực tuyến. Phần mềm xếp hàng tự động và đánh giá hài lòng VNCQMsoft đã giải quyết tình trạng người dân chen lấn để làm thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công. Các phần mềm quản lý văn bản và điều hành; chữ ký số, chứng thư số; hệ thống thư điện tử công vụ; hội nghị truyền hình trực tuyến; thông tin lịch họp; hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Lạng Sơn; kết nội liên thông văn bản; quản lý nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao… được triển khai đã góp phần làm giảm chi phí, nâng cao hiệu quả xử lý các công việc, nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước.

 

Tại buổi làm việc, các đại biểu nêu một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình ứng dụng công nghệ thông tin như: phần trao đổi trực tiếp (chat) trên Hệ thống quản lý và điều hành văn bản điện tử VNPT iOffice tốc độ xử lý chậm, tính năng tra cứu còn hạn chế, chưa chuyển hết dữ liệu từ eoffice cũ sang ioffice, Cổng dịch vụ công trực tuyến chưa liên thông với phần mềm Văn phòng điện tử, chưa kết nối dữ liệu với phần mềm nghiệp vụ của một số bộ, ban, ngành; một số tính năng chưa thực sự hợp lý; Cổng thông tin dịch vụ công của tỉnh chưa đồng bộ với Cổng thông tin dịch vụ công Quốc gia nên cán bộ tiếp nhận, xử lý hồ sơ còn khó khăn trong khâu theo dõi,…

 

Đồng chí Nguyễn Khắc Lịch, Giám đốc Sở TT&TT phát biểu tại buổi làm việc

 

Tại buổi làm việc, đồng chí Giám đốc Sở TT&TT làm rõ một số nội dung về chuyển đổi số. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị viễn thông khẩn trương hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng hành chính công thông qua số điện thoại để có thể tìm kiếm dịch vụ công thông qua điện thoại thông minh. Bên cạnh đó, Sở TT&TT tiếp tục hỗ trợ Văn phòng UBND tỉnh  nâng cao dịch vụ công trực tuyến, hồ sơ sử lý trực tuyến mức độ 3, 4. Trong thời gian tới, Sở sẽ phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh xây dựng trợ lý ảo (Chatbot) hỗ trợ người dân và doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến,…

 

Quang cảnh buổi làm việc

 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Chánh Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông sớm khắc phục những hạn chế đã nêu. Đồng thời, cần sớm tích hợp Cổng dịch vụ công với phần mềm điện tử. Bưu điện tỉnh khảo sát, làm việc với các huyện, thành phố thực hiện tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính của một số cơ quan đơn vị thuộc các huyện, thành phố;…

 

Đồng chí Chánh Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Sở TT&TT, các sở, ngành phối hợp, giúp Văn phòng UBND tỉnh nâng cao hiệu quả hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh, các trang thông tin điện tử thành viên; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND tỉnh.

 

Đỗ Hoạt