Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 08/12/2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công (TTPVHCC) tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại TTPVHCC tỉnh cho các công chức, viên chức của các sở, ban, ngành được cử đến làm việc tại TTPVHCC và Bưu điện tỉnh Lạng Sơn, Vietinbank Chi nhánh Lạng Sơn.

 

Quang cảnh lớp tập huấn

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên của TTPVHCC và Viễn thông Lạng Sơn phổ biến, quán triệt một số văn bản quy định về nghiệp vụ kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và kỹ năng giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình tiếp nhận và trả kết quả cho cá nhân và tổ chức, kỹ năng sử dụng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Lạng Sơn.

 

Thông qua tập huấn, góp phần nâng cao năng lực, nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ban, ngành làm việc tại TTPVHCC, đảm bảo thực hiện đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ được phân công. Kịp thời bổ sung những kỹ năng cần thiết về nghiệp vụ và kỹ năng giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao chất lượng phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người dân, các tổ chức và doanh nghiệp trong thực hiện TTHC./.

 

Khánh Ly