Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh năm 2020

Ngày 20/01/2021, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo Công đoàn viên chức tỉnh cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức người lao động Văn phòng UBND tỉnh.

 

Quang cảnh hội nghị

 

Năm 2020, Văn phòng UBND tỉnh đã chủ động tích cực đổi mới lề lối làm việc, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, chất lượng tham mưu ngày càng được nâng lên, công tác phục vụ được tổ chức chu đáo. Theo đó, Văn phòng đã phối hợp chuẩn bị nội dung, tổ chức phục vụ 485 cuộc họp; tham mưu, đề xuất và tổ chức thẩm định, trình Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 15.518 văn bản đi, bộ phận văn thư đã tiếp nhận 54.628 văn bản đến; Ban Tiếp công dân đã tiếp 129 lượt công dân, giúp việc và chuẩn bị cho Chủ tịch UBND tỉnh tiếp 12 kỳ với 132 lượt công dân, đồng thời xử lý 758 đơn thư; Trung tâm Phục vụ hành chính công đã tiếp nhận 79.091 hồ sơ, giải quyết trước hạn 21.302 hồ sơ, đạt tỷ lệ 27,76%, đúng hạn 55.340 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 72,13%,... Đặc biệt, Văn phòng đã phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống dịch Covid-19, bảo đảm thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội.

 

Bên cạnh đó, hoạt động của công đoàn cơ sở cũng được quan tâm và đạt kết quả tích cực, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên được thực hiện thường xuyên; quan tâm sâu sát, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên.

 

Năm 2021, Văn phòng UBND tỉnh hưởng ứng và thực hiện chủ đề, phương châm hành động của UBND tỉnh là “Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”, tập trung nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp, thực hiện tốt công tác hậu cần, phục vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin…

 

Đồng chí Chánh Văn phòng UBND tỉnh phát biểu

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Hùng Trường, Chánh Văn phòng UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí đề nghị, năm 2021 tập thể Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống của văn phòng, đoàn kết, tự giác, tâm huyết, tận tụy, phát huy trí tuệ vì mục tiêu chung đưa tỉnh Lạng Sơn ngày càng phát triển.

 

 

 

Nhân dịp này, 12 cá nhân được nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 8 tập thể và 40 cá nhân được nhận Giấy khen của Chánh Văn phòng UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020.

 

Thùy Linh