Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tham gia hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh tháng 10/2022

Ngày 28/10/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh tháng 10/2022 bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Hội nghị được kết nối tới 202 điểm cầu với gần 5.000 đại biểu tham dự.

 

Tại điểm cầu của Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh có đồng chí Phạm Hùng Trường, Bí thư Đảng uỷ, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, các đồng chí lãnh đạo Văn phòng, Ban Chi ủy các chi bộ trực thuộc, các tổ chức chính trị -xã hội trực thuộc.

 

Các đại biểu tại điểm cầu của Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Tín, Nguyên Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng Cục Chính trị, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã truyền đạt chuyên đề: tình hình Trung quốc và quan hệ Việt Nam - Trung Quốc thời gian qua; dự báo tình hình Trung Quốc và định hướng quan hệ Việt Nam, Trung Quốc thời gian tới.

 

Trong chương trình hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã quán triệt một số văn bản như: Nghị quyết số 95-NQ/TU, ngày 20/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cải tạo rừng sản xuất là rừng tự nhiên không có khả năng tự phục hồi để phát triển kinh tế lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022-2030, Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 20/9/2022 của BanThường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đất đai trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, phát huy cao nhất nguồn lực đất đai nhằm phát triển kinh tế -xã hội trên địa bàn tỉnh, Kết  luận số 1146-KL/TU, ngày  10/10/2022  của  Ban  Thường  vụ  Tỉnh  ủy  về  tiếp  tục  thực  hiện  Chỉ  thị số 16-CT/TU, ngày 03/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo…

 

Về định hướng tuyên truyền thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị đội ngũ báo cáo viên các cấp tiếp thu những nội dung của hội nghị, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân bằng các hình thức phù hợp với điền kiện của cơ quan, đơn vị. Tập trung tuyên truyền kết quả Hội nghị lần 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, trong đó có một số nội dung trọng tâm như: ý kiến chỉ đạo trong phát biểu khai mạc, bế mạc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ý kiến đóng góp, sự quan tâm của cán bộ, đảng viên, Nhân dân đối với những vấn đề lớn, tuyên truyền một số kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2022 của trung ương và của tỉnh, các vấn đề thời sự diễn ra trên địa bàn tỉnh, các sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật./.

 

Bích Diệp