Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đại hội Chi bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công nhiệm kỳ 2022 - 2025

Chiều ngày 22/6/2022, Chi bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025.

 

Chi bộ Trung tâm phục vụ hành chính công gồm các đảng viên là công chức công tác tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và viên chức, người lao động Nhà khách A1. Trong nhiệm kỳ qua,  Chi bộ đã tổ chức phổ biến, quán triệt đầy đủ, nghiêm túc Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, thông tin tình hình thời sự của tỉnh, trong nước và quốc tế tới 100% đảng viên bằng nhiều hình thức linh hoạt như: Phổ biến tại các buổi sinh hoạt, sao gửi tài liệu, trao đổi trực tiếp... tổ chức các kỳ sinh hoạt Chi bộ bảo đảm theo quy định, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt luôn đạt từ 95% trở lên. Đảng viên, quần chúng trong chi bộ đều có lối sống lành mạnh, giản dị, có phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao. Hằng năm, Chi bộ đều đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% đảng viên được đánh giá hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

Toàn cảnh Đại hội

Đại hội đã bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025 với 03 đồng chí, bầu trực tiếp Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ. Đồng chí Bùi Đức Trung, Phó Giám đốc Trung tâm tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

 

cbtt.png

Đ/c Phạm Hùng Trường - Bí thư Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh tặng hoa Ban chi ủy Chi bộ Trung tâm nhiệm kỳ 2022-2025

 

 

Đại hội đã thông qua Nghị quyết, đề ra mục tiêu thực hiện của nhiệm kỳ 2022-2025: Phổ biến, quán triệt, tổ chức triển khai kịp thời có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến 100% đảng viên và quần chúng; phấn đấu đạt danh hiệu Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó từ 10% đảng viên trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tỷ lệ cán bộ lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 100%; phấn đấu kết nạp từ 01 đảng viên mới trở lên; giới thiệu từ 01 quần chúng ưu tú cho Đảng trở lên; tham gia có chất lượng các cuộc thi của do cấp ủy Đảng cấp trên phát động; phấn đấu tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hẹn và trước hẹn đạt trên 99%; tỷ lệ trả hồ sơ trễ hẹn còn dưới 1%; đánh giá rất hài lòng đạt từ 95% trở lên; không hài lòng dưới 1%); trên 90% phiếu đánh giá kết quả giải quyết TTHC của tổ chức và cá nhân đối với các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành tại Trung tâm theo Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Chủ tịch UBND đạt từ 7 điểm trở lên./.

 

Một số hình ảnh của Đại hội:

 

Ảnh: Đảng viên Chi bộ hăng hái bỏ phiếu bầu