Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Cơ quan ban hành
Trích yếu
Số Sao y Nơi nhận Tải tài liệu
10/2018/TT-BCT 24-05-2018 Bộ Công Thương
Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 03 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
547/SY-VP

Hiệp hội DN tỉnh

Các huyện, thành phố

Ngân hàng Nhà nước

Công an tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn

Sở Thông tin Lạng Sơn

Sở NN và PTNT Lạng Sơn

Sở Tài Chính Lạng Sơn

Sở Y Tế Lạng Sơn

187/TB-VPCP 23-05-2018 Văn Phòng Chính Phủ
Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tr
535/SY-VP

Các huyện, thành phố

Các Sở, ban, ngành

Thường trực Tỉnh uỷ

Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn

09/2018/TT-BCT 23-05-2018 Bộ Công Thương
Thông tư Quy định tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ các ngạch công chức Quản lý thị trường
549/SY-VP

Các huyện, thành phố

Cục thuế Lạng Sơn

Công an tỉnh Lạng Sơn

Bộ đội biên phòng Lạng Sơn

Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

Sở NN và PTNT Lạng Sơn

Sở Thông tin Lạng Sơn

Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn

50/2018/TT-BTC 23-05-2018 Bộ Tài Chính
Thông tư Ban hành các chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với phương tiện qua cửa khẩu đường không, đường biển, đường sắt, đường bộ và cửa khẩu đường sông theo Nghị định số 59/2018/NĐ-CP
556/SY-VP

Các cơ quan kiểm dịch tỉnh

Các huyện, thành phố

Công an tỉnh Lạng Sơn

Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng

Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn

Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài Chính Lạng Sơn

Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn

51/2018/TT-BTC 23-05-2018 Bộ Tài chính
Thông tư Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Quyết định số 2080/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025
1157/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Nội vụ 
Sở Giáo dục và Đào tạo

185/2018/HC-PT 22-05-2018 Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội
V/v khiếu kiện Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai và Quyết định giải quyết khiếu nại (Hoàng Thị Bàn, Lộc Bình)
722/SY-VP

UBND huyện Lộc Bình 
Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn 
Thanh tra tỉnh Lạng Sơn

81/2018/NĐ-CP 22-05-2018 Chính Phủ
Nghị định quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại
540/SY-VP

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh

Các huyện, thành phố

Các Sở, ban, ngành

82/2018/NĐ-CP 22-05-2018 Chính Phủ
Sao y Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ về quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế
550/SY-VP

Hiệp hội DN tỉnh

Các huyện, thành phố

Các Sở, ban, ngành

12/CT-TTg 22-05-2018 Thủ Tướng Chính Phủ
Chỉ thị về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012
563/SY-VP

Các huyện, thành phố

Liên minh HTX tỉnh

Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn

Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn

Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn

Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn

Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn

Sở NN và PTNT Lạng Sơn

Sở Tài Chính Lạng Sơn

970/QĐ-TLĐ 22-05-2018 Tổng Liên Đoàn Lao Động
Sao y Quyết định về việc Quy định tạm thời uỷ quyền về quản lý, tổ chức và các hoạt động các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tổ chức Công đoàn
524/SY-VP

Các huyện, thành phố

Liên đoàn Lao động tỉnh

Sở Giáo dục và đào tạo

Sở Tài Chính Lạng Sơn

Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn

Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn

704/QĐ-BHXH 22-05-2018 Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Sao y Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1518/QĐ-BHXH ngày 18/10/2016 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và hoạt động kiểm t
731/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Thanh tra tỉnh Lạng Sơn 
Liên đoàn Lao động tỉnh 
Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 
Sở Y Tế Lạng Sơn 
Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn 

209/TTr-CP 22-05-2018 Chính Phủ
Tờ trình Về việc phê chuẩn Hiệp định vay của Dự án “Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn”
522/SY-VP

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

Sở Tài Chính Lạng Sơn

82/2018/NĐ-CP 22-05-2018 Chính Phủ
Nghị định Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế
574/SY-VP

Các huyện, thành phố

Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng

Sở Xây Dựng Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn

Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn

Sở NN và PTNT Lạng Sơn

1328/BC-VPQH 22-05-2018 Văn Phòng Quốc Hội
Báo cáo kết quả chuyến công tác của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển thăm, làm việc tại tỉnh Lạng Sơn
520/SY-VP

Các huyện, thành phố

Các Sở, ban, ngành

637/QĐ-BXD 22-05-2018 Bộ Xây dựng
Sao y Quyết định Hướng dẫn công tác rà soát định mức trong đề án Hoàn thiện hệ thống định mức giá cả Xây dựng ban hành theo Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 18/12/20 của Thủ tướng Chính phủ
807/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn 
Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn 
Sở Xây Dựng Lạng Sơn 

5854/BTC-QLCS 21-05-2018 Bộ Tài Chính
V/v sử dụng số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất
531/SY-VP

UBND Thành Phố Lạng Sơn

Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

Sở Tài Chính Lạng Sơn

1603/QĐ-BTNMT 21-05-2018 Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường
Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hoá chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của BộTtài nguyên và Môi trường.
615/SY-VP

Các huyện, thành phố

Các Sở, ban, ngành

2184/BNV-CCVC 21-05-2018 Bộ Nội Vụ
về việc thi lên chuyên viên chính đối với người làm việc tại các Hội có tính chất đặc thù
529/SY-VP

Các Hội đặc thù trên địa bàn tỉnh

Sở Tài Chính Lạng Sơn

Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn

3931/BCT-ATMT 21-05-2018 Bộ Công Thương
V/v rà soát, thực hiện cảnh báo khi vận hành phát điện các nhà máy thuỷ điện
532/SY-VP

Cty CP Thuỷ điện Thác Xăng

Cty Cp Thuỷ điện Bắc Khê 1

Các huyện, thành phố

Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn

Sở Thông tin Lạng Sơn

Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn

Sở NN và PTNT Lạng Sơn

Sở Xây Dựng Lạng Sơn

5228/BGTVT-ĐTCT 18-05-2018 Bộ Giao Thông Vận Tải
V/v triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 585/TTg-CN ngày 08/5/2018 về việc thực hiện dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn
500/SY-VP

UBND Thành Phố Lạng Sơn

UBND huyện Hữu Lũng Lạng Sơn

UBND Huyện Cao Lộc Lạng Sơn

UBND huyện Chi Lăng Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

Sở NN và PTNT Lạng Sơn

Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn

Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn

Sở Xây Dựng Lạng Sơn

Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn

Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn

Thường trực Tỉnh uỷ

332/TB-BGDĐT 18-05-2018 Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo
Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại Hội nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2018
551/SY-VP

Các huyện, thành phố

Đài truyền hình Lạng Sơn

Báo Lạng Sơn

Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn

Sở Thông tin Lạng Sơn

Văn phòng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Lạng Sơn

917/TB-BCĐ 18-05-2018 Bộ Tư Lệnh Quân Khu I
Thông báo kết quả xét duyệt, thẩm định Hổ sơ đối tượng thực hiện chế độ, chính sách theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
549/SY-VP

Các huyện, thành phố

các sở ngành TV BCĐ 24 tỉnh

04/2018/TT-BTP 17-05-2018 Bộ Tư Pháp
Thông tư Ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước
545/SY-VP

Các huyện, thành phố

Các Sở, ban, ngành

574/BC-HĐDT14 17-05-2018 Quốc hội khóa XIV - Hội đồng dân tộc
Báo cáo Kết quả giám sát ` Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2010 - 2017
846/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 
Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn 
Sở Giáo dục và đào tạo 
Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn 
Ban dân tộc 

189/QĐ-BCĐHTTV 17-05-2018 Ban chỉ đạo Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa”
Quyết định Về việc phê duyệt Danh sách ủy viên Ban chỉ đạo Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa”
573/SY-VP

Các huyện, thành phố

Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn

Sở NN và PTNT Lạng Sơn

Sở Y Tế Lạng Sơn

Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh

Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn

Sở Giáo dục và đào tạo

Sở Thông tin Lạng Sơn

Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn

80/2018/NĐ-CP 17-05-2018 Chính Phủ
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ; Nghị định 135/2004/NĐ-CP ngày 10/06/2004
525/SY-VP

Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn

Các huyện, thành phố

Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Công an tỉnh Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

Sở Tài Chính Lạng Sơn

Sở Y Tế Lạng Sơn

Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn

5659/BTC-QLCS 16-05-2018 Bộ Tài Chính
V/v triển khai thực hiện các Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thuỷ lợi và giao thông
513/SY-VP

Các huyện, thành phố

Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn

Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn

Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn

Sở NN và PTNT Lạng Sơn

77/2018/NĐ-CP 16-05-2018 Chính Phủ
Nghị định Quy định hỗ trợ phát triển thuỷ lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước
521/SY-VP

Các huyện, thành phố

Sở Tài Chính Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn

Sở NN và PTNT Lạng Sơn

36/2018/BC-LĐTBXH 16-05-2018 Bộ Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
Sao y Báo cáo Kết quả thực hiện công tác giảm nghèo năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018
526/SY-VP

Các đoàn thể tỉnh

Các huyện, thành phố

Các Sở, ban, ngành

2710/BYT-QT 16-05-2018 Bộ Y Tế
V/v góp ý việc duy trì và nâng cấp các cửa khẩu phụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
514/SY-VP

UBND các huyện Biên giới

Các cơ quan kiểm dịch

Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng

Bộ đội biên phòng Lạng Sơn

Sở Y Tế Lạng Sơn

Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn