Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Cơ quan ban hành
Trích yếu
Số Sao y Nơi nhận Tải tài liệu
22/2018/TT-BGTVT 02-05-2018 Bộ Giao Thông Vận Tải
Thông tư Quy định về vận tải hàng hoá trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia
450/SY-VP

Các huyện, thành phố

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

Sở Xây Dựng Lạng Sơn

Sở Tài Chính Lạng Sơn

Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn

08/2018/TT-BCT 02-05-2018 Bộ Công Thương
Thông tư Sửa đổi bổ sung quy định về mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của Quản lý thị trường
470/SY-VP

Chi cục quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn

Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn

các sơ ngành TV BCĐ 389 tỉnh

Các huyện, thành phố

4001/VPCP-NC 02-05-2018 Văn phòng Chính Phủ
V/v vi phạm trong lĩnh vực khai thác cát, sỏi, quản lý, bảo vệ rừng và quản lý, sử dụng đất nông nghiệp
435/SY-VP

Các huyện, thành phốCông an tỉnh Lạng SơnThanh tra tỉnh Lạng SơnSở NN và PTNT Lạng SơnSở Xây Dựng Lạng SơnSở Công thương tỉnh Lạng SơnSở Tài Chính Lạng SơnSở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơ

12/2018/TT-NHNN 27-04-2018
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2014/TT-NHNN ngày 15/08/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản
439/SY-VP

Các huyện, thành phố

Ngân hàng Nhà nước

Sở Tư pháp tỉnh Lạng SơnSở NN và PTNT Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

Sở Tài Chính Lạng Sơn

846/QĐ-BGTVT 27-04-2018 Bộ Giao Thông Vận Tải
Quyết định Phê duyệt phương án đơn giản hoá chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
579/SY-VP

Các huyện, thành phố

Các Sở, ban, ngành

461/QĐ-TTg 27-04-2018 Thủ tướng chính phủ
Quyết định Phê duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020
436/SY-VP

Liên minh HTX tỉnhSở NN và PTNT Lạng SơnSở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

2710/QĐ-BYT 27-04-2018 Bộ Y Tế
Quyết định ban hành Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia năm 2018 do Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia thực hiện
41/SY-VP

Bảo hiểm xã hội tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn Sở Tài Chính Lạng Sơn VP UBND tỉnh

411/QĐ-LHHVN 27-04-2018 Liên Hiệp Các Hội Khoa Học Và Kỹ Thuật Việt Nam
Quyết định Về việc ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15 ( 2018 - 2019 )
538/SY-VP

Các huyện, thành phố

Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh

Các đoàn thể tỉnh

Các Sở, ban, ngành

Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh

4887/BTC-ĐT 27-04-2018 Bộ Tài Chính
V/v công khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước năm 2017
448/SY-VP

Các huyện, thành phố

Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn

Thường trực Tỉnh uỷ

3922/VPCP-QHQT 27-04-2018 Văn Phòng Chính Phủ
V/v tổng kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP
432/SY-VP

cơ quan TV BCĐ HNKTQT tỉnh

Các huyện, thành phố

549/QĐ-BKHĐT 27-04-2018 Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư
Quyết định Phê duyệt phương án đơn giản hoá chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
546/SY-VP

Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài Chính Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

02/2018/TT-BLĐTBXH 27-04-2018 Bộ Lao Động - Thương Binh và Xã Hội
Sao y Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ trợ giúp xã hội
501/SY-VP

Các huyện, thành phố

Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh

Sở Y Tế Lạng Sơn

Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn

Sở Giáo dục và đào tạo

Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài Chính Lạng Sơn

3933/VPCP-KTTH 27-04-2018 Văn Phòng Chính Phủ
V/v xây dựng Báo cáo của Chính phủ thực hiện Luật THTK, CLP năm 2017
423/SY-VP

Các ban Đảng tỉnh

Các đoàn thể tỉnh

Các huyện, thành phố

Các Sở, ban, ngành

957/QĐ-BTP 26-04-2018 Bộ Tư Pháp
Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư ( Đề án 896) năm 2018
428/SY-VP

Tv BCĐ Đề án tỉnh

Công an tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn

2683/BKHĐT-QLĐT 26-04-2018 Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư
V/v Quy định đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu
433/SY-VP

Các huyện, thành phố

Các Sở, ban, ngành

20/2018/QĐ-TTg 26-04-2018 Thủ Tướng Chính Phủ
Quyết định Quy định việc thực hiện tiêu huỷ thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu là thuốc giả, thuốc lá không đảm bảo chât lượng và thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tích thu đảm bảo chất lượng để xuất khẩu ra nước ngoài
425/SY-VP
829/QĐ-BGTVT 26-04-2018 Bộ Giao Thông Vận Tải
Quyết định Về việc điều chỉnh danh mục và quy mô các cầu thuộc Đề án xây dựng cầu treo dân sinh đảm bảo an toàn giao thông trên phạm vi 28 tỉnh miền núi phía Bắc, miềm Trung và Tây Nguyên
444/SY-VP

UBND huyện Hữu Lũng Lạng Sơn

UBND huyện Văn Quan

UBND huyện Tràng Định

UBND huyện Bình Gia

UBND huyện Đình Lập

Sở NN và PTNT Lạng Sơn

Sở Xây Dựng Lạng Sơn

Sở Tài Chính Lạng Sơn

Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

645/BQP-BCH 26-04-2018 Bộ quốc phòng
V/v giải đáp một số kiến nghị, đề xuất tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg
442/VP-SY

- Các cơ quan thành viên BCĐ 24 tỉnh

1680/QĐ-BGDĐT 26-04-2018 Bộ Giáo dục và đào tạo
Quyết định Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017
645/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 
Sở Y Tế Lạng Sơn 
Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 
Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn 
Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn 
Sở Giáo dục và đào tạo 

3146/BNN-QLCL 26-04-2018 Bộ Nông Nghiệp
V/v tăng cường giám sát, kiểm tra, tham gia cơ sở sản xuất, chế biến sản phẩm cà phê
434/SY-VP

Các huyện, thành phố Công an tỉnh Lạng Sơn, Sở NN và PTNT Lạng Sơn

1447/BNG-UBBG 24-04-2018 Bộ Ngoại giao
V/v Đại sứ quán Trung Quốc đề nghị cùng phía Việt Nam tổ chức đoàn liên hợp khảo sát khu vực biên giới Việt - Trung
417/SY-VP

- các sở ngành

- ubnd các huyện thành phố

-  ...

83/2018/NĐ-CP 24-04-2018 Chính Phủ
Nghị định về khuyến nông
543/SY-VP

Các huyện, thành phố

Hội Nông dân tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

Sở Tài Chính Lạng Sơn

Sở NN và PTNT Lạng Sơn

03/2018/TT-BXD 24-04-2018 Bộ Xây dựng
o y Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dứng, sản x
806/SY-VP

Hiệp hội DN tỉnh 
Các huyện, thành phố 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Thanh tra tỉnh Lạng Sơn 
Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng 
Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 
Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn 
Sở NN và PTNT Lạng Sơn 
Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn 
Sở Xây Dựng Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn 

61/2018/NĐ-CP 23-04-2018 Chính Phủ
Nghị định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
421/SY-VP

Các huyện, thành phố

Các Sở, ban, ngành

2583/BKHĐT-TH 23-04-2018 Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư
V/v Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 sang năm 2018
451/SY-VP

Cty CP Cấp thoát nước Lạng Sơn

Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

Sở Y Tế Lạng Sơn

Sở NN và PTNT Lạng Sơn

Sở Tài Chính Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

1428/QĐ-BNN-TCCB 23-04-2018 Bộ Nông Nghiệp
Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
437/SY-VP

Văn phòng điều phối BCĐ Chuơng trình xây dựng NTM tỉnh Lạng Sơn

Sở NN và PTNT Lạng Sơn

VP UBND tỉnh

60/2018/NĐ-CP 20-04-2018 Chính Phủ
Nghị định Quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia
424/SY-VP

Các huyện, thành phố

Các Sở, ban, ngành

523/TTg-CN 20-04-2018 Thủ tướng Chính phủ
V/v các vướng mắc một số quy định tại Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 12/4/2017
400/SY-VP
554/QĐ-BTC 20-04-2018 Bộ Tài Chính
Quyết định về việc đính chính Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định xét duyệt thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm
427/SY-VP

Các huyện, thành phố

Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn

Cục thuế Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

Sở Tài Chính Lạng Sơn

38/2018/TT-BTC 20-04-2018 Bộ Tài Chính
Sao y Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính Quy định về xác định xuất xứ hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
568/SY-VP

Các huyện, thành phố

Các Sở, ban, ngành