Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Số Sao y Nơi nhận Tải tài liệu
2054/QĐ-BTC 25-10-0219 Bộ Tài chính Quyết định về việc Điều chỉnh, bổ sung bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy 1256/SY-VP

Các huyện, thành phố

06/2019/TT-BKHĐT 29-03-0219 Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thông tư Hướng dẫn quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên, hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua mạng lưới tư vấn viên 541/SY-VP

Hiệp hội DN tỉnh 
Các huyện, thành phố 

1860/BNN-TY 16-03-0219 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn V/v tăng cường kiểm soát buôn bán, vận chuyển lợn cảnh bất hợp pháp 392/SY-VP

Uỷ ban MTQT Việt Nam tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tư pháp 
Chi cục Kiểm dịch động vật vùng 
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 
Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lạng Sơn 
Sở Thông tin và Truyền thông 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Sở Giao thông Vận tải 
Sở Y tế 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Cục thuế tỉnh Lạng Sơn 
Sở Khoa học và Công nghệ 
Bộ chỉ huy Bộ đội biên Phòng 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài chính 
Cục Quản lý thị trường Tinh 
Bộ Công Thương 
Các sở ngành TV BCĐ 389 tỉnh 
Các huyện, thành phố 

29/2018/TT-BVHTTDL 28-09-0218 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thông tư Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Wushu 1101/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Xây dựng 
Sở Thông tin và Truyền thông 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Sở Tài chính 
Sở Nội vụ 
Sở Khoa học và Công nghệ 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

11/2019/NĐ-CP 30-01-0209 Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có quy định thủ tục hành chính liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 210/SY-VP

Thường trực Tỉnh ủy 
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn 
Các huyện, thành phố 
Các Đoàn thể nhân dân tỉnh 
Các Sở, Ban, Ngành tỉnh 

02/VBHN-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sảnphẩm của sinh vật biến đổi gen 735/SY- VP

HĐND và UBND huyện Cao Lộc; UBND Huyện Văn Lãng; UBND Huyện Bình Gia; UBND Thành Phố Lạng Sơn; UBND Huyện Đình Lập; Cục quản lý thị trường Tỉnh LS; Ủy ban Nhân dân huyện Văn Quan; UBND Huyện Chi Lăng; Ủy ban nhân dân Huyện Tràng Định; Sở Y tế Lạng Sơn; UBND huyện Bắc Sơn; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Công thương Tỉnh Lạng Sơn; UBND Huyện Hữu Lũng; UBND huyện Lộc Bình; Sở Khoa học Công nghệ; Cục Hải Quan Lạng Sơn;

290/SNgV-LSHTQT Sở Ngoại vụ Tỉnh Lạng Sơn Tài liệu chia sẻ kinh nghiệm phản ứng dịch Covid-19 của Chính phủ Hàn Quốc 757/ SY -VP

Sở Thông tin truyền thông Lạng Sơn; HĐND và UBND huyện Cao Lộc; UBND Huyện Văn Lãng; Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Tỉnh Lạng Sơn; UBND Huyện Bình Gia; BQLKKTCK Đồng Đăng- Lạng Sơn; UBND Thành Phố Lạng Sơn; UBND Huyện Đình Lập; Hội Liên hiệp phụ nữ Tỉnh Lạng Sơn; Ủy ban Nhân dân huyện Văn Quan; Sở Văn hóa thể thao và du lịch Tỉnh Lạng Sơn; Sở Ngoại vụ Tỉnh Lạng Sơn; UBND Huyện Chi Lăng; Ủy ban nhân dân Huyện Tràng Định; Sở Y tế Lạng Sơn; Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Lạng Sơn; UBND huyện Bắc Sơn; Công an tỉnh Lạng Sơn; Tỉnh đoàn Lạng Sơn; Sở Giao thông vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Đài Phát thanh- Truyền hình Lạng Sơn; Bộ Chỉ huy biên phòng Tỉnh; Sở Tài chính Tỉnh Lạng Sơn; Sở Lao động- Thương binh xã hội Tỉnh Lạng Sơn; Sở Công thương Tỉnh Lạng Sơn; UBND Huyện Hữu Lũng; UBND huyện Lộc Bình; Báo Lạng Sơn;

84/2019/NĐ-CP Chính Phủ Nghị định quy định về quản lý phân bón 1341/SY-VP

Các huyện, thành phố
Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn
Cục Quản lý thị trường
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Tài chính
Sở Công Thương

1066/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định về việc phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2020 1020/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, ngành tỉnh 
Ban Tổ chức Tỉnh ủy 
Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực Tỉnh ủy 

637/QĐ-BQP Bộ Quốc phòng Quyết định về việc phê duyệt dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 Dự án đường TTBG các tỉnh phía Bắc (trên địa bàn QKI) 446/SY-VP

Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh; Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Lạng Sơn; Ủy ban nhân dân Huyện Tràng Định; Sở Giao thông vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Bộ Chỉ huy biên phòng Tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài chính Tỉnh Lạng Sơn;