Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Số Sao y Nơi nhận Tải tài liệu
17/CT-TTg 19-06-2018 Thủ Tướng Chính Phủ Chỉ thị Về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền 600/SY-VP

Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn

Đài truyền hình Lạng Sơn

Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh

Sở Thông tin Lạng Sơn

Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn

Sở Y Tế Lạng Sơn

Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn

Sở Tài Chính Lạng Sơn

Chi cục quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn

Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn

các sở ngành BCĐ 389 tỉnh

Các huyện, thành phố

Báo Lạng Sơn

4127/BKHĐT-KTĐPLT 18-06-2018 Bộ Kế Hoạch Đầu Tư V/v tạm ứng kế hoạch ĐTC năm 2019 và sử dụng dự phòng NSTW năm 2018, bố trí từ nguồn dự phòng TPCP giai đoạn 2017-2020 cho một số dự án, tỉnh Lạng Sơn 604/SY_VP

Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Lạng Sơn

Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài Chính Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

220/TB-VPCP 18-06-2018 Văn phòng Chính phủ Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp của Uỷ ban quốc gia Đổi mới giáo dục đào tạo và Hội đồng quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực 629/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn 
Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn 
Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 
Sở Y Tế Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn 
Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 
Sở Giáo dục và đào tạo 
Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh 
Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực Tỉnh uỷ 

16/CT-TTg 18-06-2018 Thủ Tướng Chính Phủ Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông 607/SY-VP

Các huyện, thành phố

Sở Thông tin Lạng Sơn

Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

Sở Tài Chính Lạng Sơn

Sở Giáo dục và đào tạo

Văn phòng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Lạng Sơn

Thường trực Tỉnh uỷ

2749/BNV-CCVC 18-06-2018 Bộ Nội Vụ V/v tổ chức thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp và thi thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính năm 2018 617/SY-VP

Các huyện, thành phố

Các Sở, ban, ngành

Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn

76/NQ-CP 18-06-2018 Chính Phủ Nghị quyết về công tác phòng chống thiên tai 603/SY-VP

Các huyện, thành phố

Công an tỉnh Lạng Sơn

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài Chính Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn

Sở Giáo dục và đào tạo

Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn

Sở Thông tin Lạng Sơn

Sở Xây Dựng Lạng Sơn

Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn

Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn

Sở NN và PTNT Lạng Sơn

573/BC-MTTW-ĐGS 15-06-2018 UB Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Báo cáo Kết quả giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018 609/SY-VP

Thanh tra tỉnh Lạng Sơn

15/CT-TTg 15-06-2018 Thủ Tướng Chính Phủ Chỉ thị về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 597/SY-VP

Các huyện, thành phố

Tỉnh đoàn Lạng Sơn

Liên minh HTX tỉnh

Hiệp hội DN tỉnh

Ngân hàng Nhà nước

Sở Thông tin Lạng Sơn

Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn

Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn

Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn

Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

Sở Tài Chính Lạng Sơn

Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh

87/2018/NĐ-CP 15-06-2018 Chính Phủ Nghị định về kinh doanh khí 602/SY-VP

Hiệp hội DN tỉnh

Các huyện, thành phố

Các Sở, ban, ngành

12/2018/TT-BCT 15-06-2018 Bộ Công thương Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương 639/SY-VP

Các huyện, thành phố 
các cơ quan kiểm dịch 
Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Bộ đội biên phòng Lạng Sơn 
Cục thuế Lạng Sơn 
Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn 
Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng 
Sở NN và PTNT Lạng Sơn 
Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn 
Sở Y Tế Lạng Sơn 
Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 

03/2018/TT-BLĐTBXH 15-06-2018 Bộ Lao động, thương binh và xã hội Sao y Thông tư Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp 635/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Hội Nông dân tỉnh 
Liên đoàn Lao động tỉnh 
Sở NN và PTNT Lạng Sơn 
Sở Thông tin Lạng Sơn 
Sở Giáo dục và đào tạo 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 
Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn 
Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn 

5705/VPCP-KTTH 15-06-2018 Văn Phòng Chính Phủ V/v Thực hiện Đề án hội nhập thống kê ASEAN 608/SY-VP

Các huyện, thành phố

Các Sở, ban, ngành

88/2018/NĐ-CP 15-06-2018 Chính phủ Sao y Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng 682/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Bải hiểm xã hội tỉnh 
Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 
Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn 
Bộ đội biên phòng Lạng Sơn 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn 
Công an tỉnh Lạng Sơn 

08/2018/TT-BKHCN 15-06-2018 Bộ Khoa học và công nghệ Thông tư Sửa đổi, bổ sung khoản 7 điều 6 Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu 692/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Chi cục quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Sở Thông tin Lạng Sơn 
Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn 
Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn 

13/2018/TT-BCT 15-06-2018 Bộ Công thương Thông tư quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp 665/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Hiệp hộiDN tỉnh 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Sở Thông tin Lạng Sơn 
Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn 
Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn 
Sở Xây Dựng Lạng Sơn 

88/2018/NĐ-CP 15-06-2018 Chính Phủ Sao y Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng 606/SY_VP

Các huyện, thành phố

Các đoàn thể tỉnh

Các Sở, ban, ngành

Thường trực Tỉnh uỷ

07/2018/tt-bnv 15-06-2018 Bộ Nội Vụ Thông tư Quy định việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học 616/SY-VP

Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn

Sở Giáo dục và đào tạo

Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn

226/QĐ-UBĐMGGDĐT 14-06-2018 Uỷ ban Quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2021 Quyết định về việc thay thế thành viên Uỷ ban Quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2021 592/SY-VP

Các huyện, thành phố

Sở Giáo dục và đào tạo

Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn

Thường trực Tỉnh uỷ

712/QĐ-TTg 14-06-2018 Thủ Tướng Chính Phủ Quyết định ban hành Chương trình hành động Quốc gia `Không còn nạn đói` ở Việt Nam đến năm 2025 590/SY-VP

Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn

Sở Thông tin Lạng Sơn

Sở Y Tế Lạng Sơn

Sở Tài Chính Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

Sở NN và PTNT Lạng Sơn

Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn

7020/BTC-NSNN 14-06-2018 Bộ Tài chính Sao y Công văn hướng dẫn cơ chế tài chính quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ 809/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Bộ đội biên phòng Lạng Sơn 
Công an tỉnh 
Ban dân tộc 
Sở Thông tin Lạng Sơn 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 
Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn 
Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh 

1228/QĐ-BGTVT 13-06-2018 Bộ Giao thông vận tải Quyết định Về việc bổ sung quy hoạch cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ và trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ đến ngày 31 tháng 12 năm 2018 637/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn 

222/QĐ-HĐTV 12-06-2018 Hội Đồng Tư Vấn CCTTHC Quyết định Về việc ban hành danh sách bổ sung thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính theo Quyết định số 603/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ 588/SY-VP

các TV theo QĐ 739/QĐ-UBND

6883/BTC-ĐT 12-06-2018 Bộ Tài Chính V/v đề nghị hỗ trợ vốn đầu tư từ nguồn dự phòng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016-2020 601/SY-VP

Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Lạng Sơn

Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài Chính Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

1021/QĐ-BGTVT 11-06-2018 Bộ Giao thông vận tải Quyết định Phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 636/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng 
Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn 
Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn 
Sở Xây Dựng Lạng Sơn 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 
Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn 

5443/VPCP-QHQT 08-06-2018 Văn Phòng Chính Phủ V/v phê chuẩn Hiệp định vay của Dự án “Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn” 587/SY-VP

Sở Tài Chính Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

54/2018/TT-BTC 08-06-2018 Bộ Tài Chính Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2019-2021 613/SY-VP

Các huyện, thành phố

Các Sở, ban, ngành

6803/BTC-HCSN 08-06-2018 Bộ Tài Chính V/v huy động và quản lý các nguồn lực ngoài ngân sách để hỗ trợ nạn nhân tai nạn giao thông khắc phục hậu quả, hoà nhập cộng đồng và tiếp tục phát triển 611/SY-VP

Các huyện, thành phố

Các Sở, ban, ngành

74/NQ-CP 07-06-2018 Chính Phủ Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 05 năm 2018 570/SY-VP

Các Sở, ban, ngành

Bí Thư, Phó Bí Thư Tỉnh Uỷ

Các huyện, thành phố

705/QĐ-TTg 07-06-2018 Thủ Tướng Chính Phủ Quyết định Phê duyệt Chương trình cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai, đặc biệt là các thiên tai liên quan đến bão, nước dâng bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn 585

Sở NN và PTNT Lạng Sơn ​​​​​​

06/2018/TT-BTP 07-06-2018 Bộ Tư Pháp Thông tư Quy định xét tặng Kỷ niệm chương ` Vì sự nghiệp Tư pháp ` 605/SY-VP

Các huyện, thành phố

Các Sở, ban, ngành

Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn

Thường trực Tỉnh uỷ