Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Số Sao y Nơi nhận Tải tài liệu
8210/VPCP-KGVX 30-08-2018 Văn phòng Chính phủ V/v xử lý kiến nghị của VCCI sau Hội nghị toàn quốc về phát triển bền vững năm 2018 874/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Xây Dựng Lạng Sơn 
Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn 
Sở Giáo dục và đào tạo 
Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn 
Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn 

6741/CĐ-BNN-TY 30-08-2018 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Công điện về việc chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào Việt Nam 900/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn 
Chi cục quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn 
Bộ đội biên phòng Lạng Sơn 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng 
Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn 
Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn 
Sở Y Tế Lạng Sơn 
Sở Thông tin Lạng Sơn 

12/2018/TT-BKHCN 30-08-2018 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư Quy định về xây dựng, ký kết và quản lý các chương trình hợp tác quốc tế của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia trong tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia 1018/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh 
Sở Giáo dục và Đào tạo 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Sở Công Thương 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Sở Tài chính 
Sở Khoa học và Công nghệ 
HĐND tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực Tỉnh ủy 

1115/TTg-QHĐP 30-08-2018 Thủ tướng Chính phủ V/v phối hợp, tạo điều kiện tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024 873/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, ban, ngành 
Ban Tổ chức Tỉnh uỷ 
Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực Tỉnh uỷ

25/2018/TT-BVHTTDL 30-08-2018 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thông tư Quy định hạn chế hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh 1136/SY-VP

Hội Văn học Nghệ thuật 
Sở Thông tin và Truyền thông 
Sở Tài chính 
Sở Nội vụ 
Sở Tư pháp 

325/TB-VPCP 29-08-2018 Văn phòng Chính phủ Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị ` Định hướng, giải pháp phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản xuất khẩu` 884/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn 
Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn 
Sở NN và PTNT Lạng Sơn 

323/TB-VPCP 29-08-2018 Văn phòng Chính phủ Sao y Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi tiếp, làm việc với lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam 876/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Hội Nạn nhân chất độc da cam /dioxin tỉnh 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn 
Sở Thông tin Lạng Sơn 
Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn 
Sở Y Tế Lạng Sơn 
Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn 
Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 

110/2018/NĐ-CP 29-08-2018 Chính phủ Sao y Nghị định của Chính phủ Quy định về quản lý và tổ chức lễ hội 890/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các đoàn thể tỉnh 
Các Sở, ban, ngành 
Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh 
Thường trực Tỉnh uỷ 

324/TB-VPCP 29-08-2018 Văn phòng Chính phủ Sao y Thông báo Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo vệ trẻ em 877/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Ban dân tộc 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 
Sở Thông tin Lạng Sơn 
Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 
Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn 
Sở Y Tế Lạng Sơn 
Sở Giáo dục và đào tạo 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn 
Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn 
Các đoàn thể tỉnh 

109/2018/NĐ-CP 29-08-2018 Chính phủ Nghị định Nông nghiệp hữu cơ 883/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn 
Sở Y Tế Lạng Sơn 
Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn 
Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn 
Sở NN và PTNT Lạng Sơn 

8147/VPCP-KSTT 29-08-2018 Văn phòng Chính phủ V/v trả lời kiến nghị các địa phương liên quan đến cải cách thủ tục hành chính 870/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, ban, ngành 

110/2018/NĐ-CP 29-08-2018 Chính phủ Nghị định Quy định về quản lý và tổ chức lễ hội 886/SY-VP

Các đoàn thể tỉnh 
Các Sở, ban, ngành 
Các huyện, thành phố 
Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh 
Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực Tỉnh uỷ 

9621/BGTVT-ATGT 28-08-2018 Bộ Giao thông vận tải V/v tăng cường công tác phối hợp bảo đảm TTATGT tại các vị trí giao cắt giữa đường bộ và đường sắt 899/SY-VP

UBND Thành Phố Lạng Sơn 
UBND huyện Lộc Bình 
UBND Huyện Cao Lộc Lạng Sơn 
UBND huyện Chi Lăng Lạng Sơn 
UBND huyện Hữu Lũng Lạng Sơn 
Văn phòng Ban ATGT tỉnh 
Sở Thông tin Lạng Sơn 
Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn 

22/2018/TT-BGDĐT 28-08-2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục 999/SY-VP

Hội khuyến học tỉnh 
Các huyện, thành phố 
Sở Nội vụ 
Sở Giáo dục và Đào tạo 

07/CT-BCT 28-08-2018 Bộ Công thương Sao y Chỉ thị về việc tăng cường kiểm tra việc thực hiện giá bán lẻ điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà để ở 871/SY-VP

Công ty điện lực Lạng Sơn 
Các huyện, thành phố 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn 
Sở Giáo dục và đào tạo 

336/QĐ-UBQGCPĐT 28-08-2018 Ủy ban quốc gia về chính phủ điện tử Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Uỷ ban Quốc gia về Chính phủ điện tử 864/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, ban, ngành 
Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực Tỉnh uỷ 

321/TB-VPCP 28-08-2018 Văn phòng Chính phủ Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo quốc gia về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng 869/SY-VP

Thường trực Tỉnh uỷ 
Các huyện, thành phố 
Các Sở, ban, ngành 

80/2018/TT-BTC 28-08-2018 Bộ Tài chính Thông tư hướng dẫn mẫu biểu báo cáo về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ 902/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn 

81/2018/TT-BTC 28-08-2018 Bộ Tài chính Sao y Thông tư số 81/2018/TT-BTC ngày 28/8/2018 của Bộ Tài chính về Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 83/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật đầu tư và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 912/SY-VP

UBND các huyện Biên giới 
Các Sở, ban, ngành 

138/2018/TT-BQP 28-08-2018 Bộ Quốc phòng Thông tư hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc 879/SY-VP

Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 
Bộ đội biên phòng Lạng Sơn 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Văn phòng Tỉnh uỷ 
Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực Tỉnh uỷ 

3184/BTP-KTrVB 28-08-2018 Bộ Tư pháp V/v văn bản triển khai nghị quyết QPPL của HĐND tỉnh 885/SY-VP

Các Sở, ban, ngành 
Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn 

5958/TTr-BKHĐT 28-08-2018 Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tờ trình về phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư Trung hạn vốn nước ngoài từ ngân sách Trung ương (NSTW) giai đoạn 2016-2020 872/SY-VP

Sở Tài Chính Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn 

1728/BTL-BTM 28-08-2018 Bộ Tư lệnh quân khu I V/v cho ý kiến địa điểm thực hiện dự án Trạm bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô và các dịch vũ hỗ trợ tổng hợp 865/SY-VP

UBND Huyện Cao Lộc Lạng Sơn 
Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn 
Sở Xây Dựng Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn 

12/2018/TT-BTP 28-08-2018 Bộ Tư pháp Thông tư Hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý 934/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn 

1479/QĐ-BTC 28-08-2018 Bộ Tài chính Sao y Quyết định về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Tài chính hết hiệu lực toàn bộ theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 913/SY-VP

viện kiểm sát nhân dân tỉnh 
Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn 
Các huyện, thành phố 
Các Sở, ban, ngành

1072/QĐ-TTg 28-08-2018 Thủ tướng Chính phủ Quyết định Thành lập uỷ ban Quốc gia về Chính phủ điện tử 868/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, ban, ngành 
Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực Tỉnh uỷ 

2423/QĐ-BKHCN 27-08-2018 Bộ Khoa học và Công nghệ Quyết định phê duyệt chuẩn đo lường quốc gia, chuẩn bị tổ chức giữ chuẩn quốc gia 947/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Tài nguyên và Môi trường 
Sở ᅠXây dựng 
Sở Tài chính 
Sở Công Thương 
Sở Khoa học và Công nghệ 

9558/BGTVT-VT 27-08-2018 Bộ Giao thông vận tải V/v Chấp thuận Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Khải Quang tổ chức đoàn Caravan ô tô và mô tô của khách quốc tịch Thái Lan vào tham gia giao thông tại Việt Nam 882/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 
Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn 
Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn 

318/TB-VPCP 27-08-2018 Văn phòng Chính phủ Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị “Thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực Nông nghiệp” 862/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn 
Sở Xây Dựng Lạng Sơn 
Sở Y Tế Lạng Sơn 
Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn 
Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn 
Sở NN và PTNT Lạng Sơn 
Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn 

63/NQ-CP 26-08-2018 Chính phủ Nghị quyết Ban hành Danh mục các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hoá, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ hết hiệu lực theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch thuộ 1017/SY-VP

Các huyện, thành phố
Các Sở, Ban, ngành tỉnh