Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Cơ quan ban hành
Trích yếu
Số Sao y Nơi nhận Tải tài liệu
768/QĐ-BTP 19-05-2022 BỘ TƯ PHÁP
Công bố Danh mục báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp
772/SY-VP
174/QĐ-HĐTS 19-05-2022
Quyết định về việc chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ IV (2022 - 2027)
765/SL-VP
05/2022/TT-BKHĐT 19-05-2022 Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện
770/SY-VP
26/2022/TT-BTC 19-05-2022 Bộ Tài Chính
Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học giai đoạn 2020-2025.
776/SY-VP
576/QĐ-TTg 18-05-2022 Thủ tướng Chính phủ
Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án "Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc, tỉnh Lạng Sơn" sử dụng vốn vay Nhật Bản
761/SY-VP
605-SY/VPTU 17-05-2022 Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy (LSN)
V/v một số nội dung về chế độ, chính sách đối với cán bộ giữ chức vụ hàm
605-SY/VPTU
155/BC-UBDT-THNV 16-05-2022 Ủy ban Dân tộc
Báo cáo đánh giá kết quả công tác phối hợp giữa Ủy ban Dân tộc và Đài truyền hình Việt Nam giai đoạn 2019-2021 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác phối hợp giai đoạn 2021-2025
746/SY-VP
1700/UBND-KT 16-05-2022
V/v thay đổi thời gian tổ chức Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 tại tỉnh Sơn La
751/SY-VP
2538/BCT-ĐB 16-05-2022 Bộ Công Thương
Lưu ý nguyên tắc Ratchet trong cam kết dịch vụ và đầu tư của Hiệp định CPTPP đã có hiệu lực đối với Việt Nam
756/SY-VP
1680/QĐ-BNN-VPĐP 16-05-2022 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
QĐ Ban hành Hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025
749/SY-VP
1623/BXD-HĐXD 16-05-2022 Bộ Xây dựng
V/v góp ý kiến thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án thành phần 2 (đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng) thuộc dự án Đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn theo phương thức đối tác công tư
754/SY-VP
142/TB-VPCP 16-05-2022 Văn phòng Chính phủ
Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi
747/SY-VP
4120/BTC-TCDN 16-05-2022 Bộ Tài Chính
Về việc đăng ký tạo tài khoản Hệ thống MIS
752/SY-VP
27/2022/TT-BTC 16-05-2022 Bộ Tài Chính
Thông tư bãi bỏ Quyết định số 59/2007/QĐ-BTC ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã.
757/SY-VP
2859/VPCP-KGVX 16-05-2022 Văn phòng Chính phủ
V/v xử lý kiến nghị của Bộ GDĐT về dạy và học trực tuyến ở trường phổ thông
745/SY-VP
13/2022/QĐ-TTg 16-05-2022 Thủ tướng Chính phủ
Quyết định về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp
750/SY-VP
2578/BCT-XNK 16-05-2022 Bộ Công Thương
Tham gia ý kiến đối với kiến nghị của phía Quảng Tây, Trung Quốc
755/SY-VP
63/NQ-CP 16-05-2022 Chính phủ
Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2022
748/SY-VP
581/QĐ-TTg 16-05-2022 Thủ tướng Chính phủ
Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống rửa tiền
753/SY-VP
660/TCTK-PPCĐ 16-05-2022 Bộ Kế hoạch và Đầu tư
V/v thông báo mã số và tên đơn vị hành chính mới
758/SY-VP
584/QĐ-BGTVT 13-05-2022 Bộ Giao Thông Vận Tải
Quyết định về việc công bố Danh mục cảng cạn Việt Nam
741/SY-VP
03/2022/TT-BKHCN 13-05-2022 Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư Quy định về giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ.
739/SY-VP
569/QĐ-TTg 13-05-2022 Thủ tướng Chính phủ
Quyết định Ban hành chiến lược phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030
744/SY-VP
02/TB-HĐTĐKT 13-05-2022 HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG
Thông báo phân công nhiệm vụ thường trực và ủy viên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương
742/SY-VP
2882/BNN-TCCB 13-05-2022 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Về hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chi cục thuộc sở.
740/SY-VP
06/2022/TT-BGDĐT 13-05-2022 Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tư hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục
738/SY-VP
574/QĐ-TTg 13-05-2022 Thủ tướng Chính phủ
Quyết định thành lập Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2022 - 2026;
743/SY-VP
1190/QĐ-TCTK 12-05-2022 Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Quyết định v/v ban hành phương án điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể năm 2022
731/SY-VP
39/TB-BXD 12-05-2022 Bộ Xây dựng
Thông báo kết luận hội nghị trao đổi khó khăn, vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng và giải pháp tháo gỡ
736/SY-VP
2807KHĐT 12-05-2022 Bộ Kế hoạch và Đầu tư
V/v ý kiến về phương án phân bổ kế hoạch vốn NSNN năm 2022 - Lạng Sơn (lần 2)
729/SY-VP