Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Cơ quan ban hành
Trích yếu
Số Sao y Nơi nhận Tải tài liệu
3303/BKHĐT-KHGDTNMT 23-05-2022 Bộ Kế hoạch và Đầu tư
V/v Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững năm 2021
922/SY-VP

UBND Huyện Văn Lãng; Sở Thông tin truyền thông Lạng Sơn; Ban Quản lý dự án đầu tư Xây dựng Tỉnh LS; Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh; Cục Thống kê Tỉnh Lạng Sơn; Cục Thuế Tỉnh Lạng Sơn; UBND Huyện Bình Gia; UBND Huyện Đình Lập; Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Lạng Sơn; Sở xây dựng Tỉnh Lạng Sơn; BQLKKTCK Đồng Đăng- Lạng Sơn; Cục quản lý thị trường Tỉnh LS; Ngân hàng Nhà nước CN Tỉnh Lạng Sơn; UBND Thành Phố Lạng Sơn; Sở Văn hóa thể thao và du lịch Tỉnh Lạng Sơn; Sở Ngoại vụ Tỉnh Lạng Sơn; Kho bạc nhà nước Tỉnh Lạng Sơn; UBND huyện Cao Lộc; UBND huyện Văn Quan; UBND Huyện Chi Lăng; UBND huyện Bắc Sơn; Sở Y tế Lạng Sơn; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Lạng Sơn; Thanh tra Tỉnh Lạng Sơn; Công an tỉnh Lạng Sơn; Cục thi hành án dân sự Tỉnh; UBND huyện Tràng Định; Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn; Sở Giao thông vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Đài Phát thanh- Truyền hình Lạng Sơn; Bộ Chỉ huy biên phòng Tỉnh; UBND Huyện Hữu Lũng; UBND huyện Lộc Bình; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài chính Tỉnh Lạng Sơn; Sở Lao động- Thương binh xã hội Tỉnh Lạng Sơn; Sở Công thương Tỉnh Lạng Sơn; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; Sở Khoa học Công nghệ; Cục Hải Quan Lạng Sơn;

627/QĐ-TTg 23-05-2022 Thủ tướng Chính phủ
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện Chương trình phát triển công tác trợ giúp xã hội và Chương trình trợ giúp xã hội đối với người tâm thần,trẻ em tự kỷ, người rối nhiễu tâm trí.
792/SY-VP
621/QĐ-TTg 23-05-2022 Thủ tướng Chính phủ
Quyết định Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể và 02 cá nhân thuộc tỉnh Lạng Sơn.
790/SY-VP
08-QC/TU 23-05-2022 Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy (LSN)
Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các đảng đoàn, các ban cán sự đảng tỉnh, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cấp tỉnh có tổ chức đảng thuộc
795/SY-VP
32/2022/NĐ-CP 23-05-2022 Chính phủ
Nghị định về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.
793/SY-VP
174/BC-CP 23-05-2022 Chính phủ
Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng và đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật về xử lý nợ, tài sản bảo đảm
791/SY-VP
3120/KH-BNN-KTHT 23-05-2022 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Tổ chức Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2022
789/SY-VP
452/CĐ-TTg 23-05-2022 Thủ tướng Chính phủ
Công điện về việc tiếp tục rà soát danh mục và khẩn trương, quyết liệt hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
794/SY-VP
211-BC/TU 21-05-2022 Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy (LSN)
Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh với các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh
782/SY-VP
3261/BKHĐT-TH 21-05-2022 Bộ Kế hoạch và Đầu tư
V/v thông báo kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2021 sang năm 2022
787/SY-VP
639/TB-HVTP 21-05-2022 BỘ TƯ PHÁP
Thông báo về việc chiêu sinh Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản về pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế (lần 2)
780/SY-VP
628/QĐ-BGTVT 21-05-2022 Bộ Giao Thông Vận Tải
Quyết định thành lập Đoàn đàm phán "Hiệp định khung về kết nối giao thông đường sắt qua biên giới trong GMS"
785/SY-VP
590/QĐ-TTg 21-05-2022 Thủ tướng Chính phủ
Quyết định phê duyệt Chương trình Bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
778/SY-VP
628/QĐ-TTg 21-05-2022 Thủ tướng Chính phủ
Quyết định về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030
783/SY-VP
08/2022/TT-BCT 21-05-2022 Bộ Công Thương
Thông tư bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 28/2011/TT-BCT ngày 21/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn quản lý kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới
788/SY-VP
214-BC/TU 21-05-2022 Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy (LSN)
Báo cáo tổng kết và Quy chế phối hợp giữa UBKT Tỉnh uỷ với các cơ quan liên quan, tổ chức trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
781/SY-VP
05/TĐH 21-05-2022 Bộ Công Thương
Báo cáo họp Tổ điều hành thị trường trong nước tháng 3 năm 2022
786/SY-VP
640/TB-HVTP 21-05-2022 BỘ TƯ PHÁP
Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ chuyên sâu nhằm xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đội ngũ chuyên gia
779/SY-VP
28/2022/TT-BTC 21-05-2022 Bộ Tài Chính
Thông tư bãi bỏ Thông tư liên tịch số 129/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 05 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ quy định việc quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm thực hiện Đề án "Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của Việt Na
784/SY-VP
1666/TB-ĐHQGHN 21-05-2022
Thông báo chuyển trụ sở làm việc của Đại học Quốc gia Hà Nội về Hòa Lạc
777/SY-VP
136/TB-VPCP 19-05-2022 Văn phòng Chính phủ
Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Liên đoàn Luật sư Việt Nam
764/SY-VP
3095/TB-BNN-VP 19-05-2022 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thông báo Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Trần Thanh Nam tại Hội thảo Phát triển sản xuất cây gai xanh làm nguyên liệu chế biến sợi phục vụ ngành dệt may tại một số tỉnh phía Bắc
769/SY-VP
3068/CV-TCT 19-05-2022
Hướng dẫn một số nội dung về triển khai, thực hiện dự án PPP
775/SL-VP
1978/HĐT 19-05-2022 Bộ Nội vụ
V/v thông báo kết quả chấm thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên cao cấp năm 2021
762/SY-VP

Sở Ngoại vụ Tỉnh Lạng Sơn; Hội đồng nhân dân tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn; Sở Y tế Lạng Sơn; Sở Giao thông vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Công thương Tỉnh Lạng Sơn;

97/BC-BTP 19-05-2022 BỘ TƯ PHÁP
Báo cáo Sơ kết 05 năm triển khai thi hành Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án
767/SY-VP
768/QĐ-BTP 19-05-2022 BỘ TƯ PHÁP
Công bố Danh mục báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp
772/SY-VP
174/QĐ-HĐTS 19-05-2022
Quyết định về việc chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ IV (2022 - 2027)
765/SL-VP
05/2022/TT-BKHĐT 19-05-2022 Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện
770/SY-VP
26/2022/TT-BTC 19-05-2022 Bộ Tài Chính
Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học giai đoạn 2020-2025.
776/SY-VP
06//2022/TT-BLĐTBXH 19-05-2022 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Thông tư quy định chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp
763/SY-VP