Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Văn phòng UBND tỉnh

Ngày 20/01/2021, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức công bố và trao các Quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

 

 

Theo đó, đồng chí Phạm Hùng Trường, Chánh Văn phòng UBND tỉnh đã trao các Quyết định: bổ nhiệm đồng chí Nông Việt Cường, Phó Giám đốc phụ trách Nhà khách A1 giữ chức vụ Giám đốc Nhà khách A1 kể từ ngày 20/01/2021, thời hạn bổ nhiệm 05 năm; điều động đồng chí Lý Thị Huệ, Trưởng Phòng Nghiệp vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Hành chính - Quản trị kể từ ngày 20/01/2021, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

 

 

Đồng chí Chánh Văn phòng UBND tỉnh trao các Quyết định điều động, bổ nhiệm

 

Tại hội nghị cũng công bố Quyết định điều động đồng chí Hoàng Văn Thưởng, công chức Ban Tiếp công dân tỉnh đến nhận công tác tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Văn phòng UBND tỉnh kể từ ngày 22/01/2021.

 

Phát biểu tại đây, đồng chí Chánh Văn phòng UBND tỉnh chúc mừng các đồng chí đã được điều động, bổ nhiệm, đồng thời ghi nhận những đóng góp của các đồng chí trong thực hiện nhiệm vụ chung của Văn phòng thời gian qua; mong muốn ở cương vị mới các đồng chí tiếp tục nỗ lực phấn đấu, phát huy năng lực, sở trường cùng tập thể Văn phòng UBND tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Thùy Linh