Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các phòng thuộc Văn phòng UBND tỉnh

Chiều 01/11/2022, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức công bố và trao các Quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các phòng.

 

Đ/c Chánh Văn phòng UBND tỉnh trao Quyết định cho đồng chí Nguyễn Thị Thúy

 

Đ/c Chánh Văn phòng UBND tỉnh trao Quyết định cho đ/c Nông Ngọc Trường

 

Theo đó, đồng chí (đ/c) Phạm Hùng Trường, Chánh Văn phòng UBND tỉnh đã trao các Quyết định: điều động đ/c Nguyễn Thị Thúy, Phó Trưởng phòng Tổng hợp – Nội chính (THNC) đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Nội chính; điều động đ/c Đinh Trọng Kiên, Trưởng phòng THNC đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Tổng hợp; bổ nhiệm đ/c Nông Ngọc Trường, chuyên viên phòng Kinh tế giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kinh tế; điều động đ/c Hoàng Thị Minh Điệp, chuyên viên phòng THNC đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tổng hợp; điều động đ/c Trần Phú Thịnh, chuyên viên Phòng THNC đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Nội chính.

 

Trong chương trình, đ/c Chánh Văn phòng UBND tỉnh cũng trao các Quyết định: điều động đồng chí Phương Văn Du, chuyên viên Phòng THNC đến nhận công tác tại Phòng Tổng hợp; điều động đ/c Lăng Thị Hương, chuyên viên Phòng Hành chính - Quản trị đến nhận công tác tại Phòng Nội chính; điều động đ/c Đỗ Duy Đông, chuyên viên Phòng THNC đến nhận công tác tại Phòng Tổng hợp; tiếp nhận đồng chí Trần Thanh Thùy, viên chức Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, Sở Tư pháp đến công tác tại Trung tâm Thông tin.

 

Đ/c Chánh Văn phòng UBND tỉnh trao Quyết định cho đ/c Hoàng Thị Minh Điệp

 

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Phạm Hùng Trường, Chánh Văn phòng UBND tỉnh chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm; tin tưởng trên cương vị mới các đ/c tiếp tục nỗ lực, cố gắng phấn đấu, phát huy năng lực, sở trường hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tăng cường phối hợp với các phòng, ban, đơn vị tham mưu tốt cho lãnh đạo UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành, nâng cao hơn nữa chất lượng công việc, đóng góp vào thành tích chung của Văn phòng.

 

Các đ/c Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh chụp ảnh lưu niệm với các đ/c lãnh đạo các phòng

 

Thay mặt các đ/c được điều động, bổ nhiệm, đ/c Nguyễn Thị Thúy, Trưởng phòng Nội chính cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của các đ/c lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; khẳng định trên cương vị mới sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, phối hợp của các đ/c lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị.

 

Thùy Linh