Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Công bố Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo phòng Khoa giáo Văn xã và tiếp nhận, điều động công chức

Chiều ngày 31/8/2021, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị công bố và trao các Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo phòng Khoa giáo Văn xã và tiếp nhận phân công công tác và điều động đối với công chức.

 

Đồng chí Chánh Văn phòng UBND tỉnh trao Quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Ngô Tiến Bình và đồng chí Nguyễn Thị Hoàn

 

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Hùng Trường, Chánh Văn phòng UBND tỉnh đã trao các Quyết định bổ nhiệm đồng chí Ngô Tiến Bình, Phó Trưởng phòng Khoa giáo Văn xã giữ chức vụ Trưởng phòng Khoa giáo Văn xã và đồng chí Nguyễn Thị Hoàn, chuyên viên Phòng Khoa giáo Văn xã giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Khoa giáo Văn xã, kể từ ngày 01/9/2021, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

 

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Phạm Hùng Trường, Chánh Văn phòng UBND tỉnh chúc mừng và ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của hai đồng chí lãnh đạo phòng Khoa giáo Văn xã trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, đồng chí mong muốn ở cương vị mới hai đồng chí tiếp tục nỗ lực phấn đấu, phát huy trình độ, năng lực, kinh nghiệm công tác, gương mẫu, vai trò lãnh đạo phân công điều phối, đôn đốc, triển khai các nhiệm vụ của phòng, nâng cao chất lượng công việc được giao, chủ động tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng trong chỉ đạo điều hành trong lĩnh vực được giao, tiếp tục phối hợp tốt với các phòng liên quan nâng cao chất lượng tham mưu, thực hiện tốt công tác thẩm tra các dự thảo văn bản đáp ứng yêu cầu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Đồng chí Chánh Văn phòng UBND tỉnh trao Quyết định tiếp nhận hai đồng chí Mã Trung Hiếu và Hoàng Minh Nghĩa

 

Hội nghị cũng công bố Quyết định tiếp nhận đồng chí Mã Trung Hiếu, Phó Trưởng phòng Quản lý ngân sách, Sở Tài chính đến nhận công tác tại Phòng Kinh tế và đồng chí Hoàng Minh Nghĩa, chuyên viên Ban Tiếp công dân thuộc Văn phòng HĐND và UBND thành phố Lạng Sơn đến công tác tại Ban Tiếp công dân thuộcVăn phòng UBND tỉnh, kể từ ngày 01/9/2021. Đồng thời, điều động đồng chí Lộc Tiến Huy, Phó Trưởng Phòng Kinh tế, Văn phòng UBND tỉnh đến nhận công tác tại Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn, kể từ ngày 01/9/2021./.

 

Khánh Ly