Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Tin tức sự kiện

Văn phòng UBND tỉnh tổ chức tập huấn sử dụng Trung tâm Thông tin chỉ đạo điều hành, phần mềm Công dân số - Xứ Lạng

Ngày 01/07/2022, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức tập huấn sử dụng Trung tâm Thông tin chỉ đạo điều hành (IOC), phần mềm Công dân số - Xứ Lạng, tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng chí Hoàng Xuân Đồng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì buổi tập huấn. Tham dự có lãnh đạo Văn phòng và toàn thể công chức, viên chức ở các phòng, ban, đơn vị trực thuộc của Văn phòng UBND tỉnh.

 

Tin tức sự kiện

Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh chung tay xây dựng nông thôn mới tại huyện Đình Lập

Hưởng ứng phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 -2025, ngày 25/6/2022 Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh tổ chức đến thăm và ủng hộ xây dựng nông thôn mới tại huyện Đình Lập. Tham gia hoạt động có đồng chí Hoàng Xuân Đồng, Phó Chánh Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng UBND tỉnh và trên 20 đoàn viên công đoàn, trong chương trình Công đoàn Văn phòng UBND tỉnh đã ủng hộ xây dựng nông thôn mới tại huyện Đình Lập với số tiền  30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng).

 

Tin tức sự kiện

Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Nhà khách A1

Ngày 03/6/2022, Nhà khách A1 phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Tham gia buổi thực tập có cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh, nhân viên lực lượng phòng cháy chữa cháy Nhà khách A1

 

Tin tức sự kiện

Đại hội Chi bộ Hành chính - Quản trị, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Ngày 20/5/2022, Chi bộ Hành chính - Quản trị thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Dự Đại hội có đồng chí Phạm Hùng Trường, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, đại diện Ban Chi ủy các Chi bộ thuộc Đảng bộ Văn phòng và toàn thể đảng viên Chi bộ. Đại hội Chi bộ Hành chính - Quản trị là Đại hội được Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo làm điểm, rút kinh nghiệm để các chi bộ khác tổ chức đại hội trong thời gian tới.

 

Tin tức sự kiện

Hội Cựu chiến binh Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn: Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Chiều 27/4/2022, Hội Cựu chiến binh (CCB) Văn phòng UBND tỉnh  đã tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Đình Thuần, Chủ tịch Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ và Đoàn Thanh niên Văn phòng UBND tỉnh.

 

Tin tức sự kiện

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh làm việc với Trung tâm Tin học – Công báo

Ngày 23/3/2022, đồng chí Phạm Hùng Trường, Chánh Văn phòng UBND tỉnh có buổi làm việc với Trung tâm Tin học - Công báo về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Hà, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo một số phòng, đơn vị liên quan.

 

Tin tức sự kiện

Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII

Ngày 17/3/2022, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII. Tham dự có đồng chí Phạm Hùng Trường, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng Văn phòng UBND tỉnh.