Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
8616/BYT-DP 10-12-2021 V/v nhu cầu vắc xin phòng COVID-19 tháng 10-12/2021 và xây dựng kế hoạch năm 2022
3858/BVHTTDL-GĐ 10-12-2021 V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Luật PCBLGĐ
1739/QĐ-TTg 10-12-2021 Quyết định phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021 - 2027”
07/CĐ-BKHĐT 10-12-2021 Công điện rà soát, hoàn thiện thủ tục đầu tư cho các nhiệm vụ, dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2022
128/NQ-CP 10-11-2021 Nghị quyết ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”
820/TB-HĐND 21-10-2021 Thông báo Ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định mức thưởng đối với tập thể, cá nhân lập thành tích cao trong các cuộc thi quốc gia, khu vực, châu lục, quốc tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
8918/BYT-MT 20-10-2021 Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ.
815-CV/BTGTU 20-10-2021 Phối hợp xây dựng Đề cương tuyên truyền Nghị quyết số 43- NQ/TU,ngày 23/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
7668/VPCP-KGVX 20-10-2021 Công điện về tăng cường quản lý mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid 19
3656/LĐTBXH-BTXH 20-10-2021 V/v báo cáo công tác người cao tuổi năm 2021 và kế hoạch thực hiện năm 2022
1495/SCT-QLCN 20-10-2021 V/v đề xuất xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
12031/BTC-QLBH 20-10-2021 V/v lấy ý kiến hồ sơ dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp
8861/BYT-MT 19-10-2021 Góp ý dự thảo “Chiến lược tổng thể ứng phó hiệu quả với đại dịch COVID-19 trong tình hình mới”
7594/VPCP-KTTH 19-10-2021 Báo cáo đánh giá kết thúc Chương trình mục tiêu hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho các địa phương giai đoạn 2016-2020
7593/VPCP-KSTT 19-10-2021 V/v thực hiện dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
6319/BTNMT-TCKTTV 19-10-2021 V/v lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Báo cáo Đánh giá khí hậu
6307/BTNMT-TNNQG 19-10-2021 V/v đề nghị góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
4132/BTTTT-THH 19-10-2021 V/v xin ý kiến Hồ sơ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước
4131/BTTTT-THH 19-10-2021 V/v xin ý kiến Hồ sơ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
2932/BKHCN-ATBXHN 19-10-2021 V/v góp ý kiến dự thảo Thông tư ban hành Định mức kinh tế -kỹ thuật trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân
1854/CV-TTCP 19-10-2021 V.v báo cáo phục vụ Đoàn giám sát chuyên đề "Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn năm 2016-2021"
3862/HD-BVHTTDL 18-10-2021 HƯỚNG DẪN TẠM THỜI Việc thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch
3599/LĐTBXH-BHXH 18-10-2021 VV báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP của Chính phủ
066/CATALAN-QLDA 18-10-2021 V/v Xin hướng dẫn thủ tục đấu nối chung Quốc lộ 1A, Dự án Khu nhà ở Shophouse và Biệt thự Lạng Sơn tại Khối 8, Phường Đông Kinh, Thành Phố Lang, Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
1812/QĐ-BGTVT 16-10-2021 Ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19
7073/BKHĐT-TH 15-10-2021 Về việc xây dựng đề án tách tái định cư, giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư
6418/BCT-AM 15-10-2021 Mời tham dự Diễn đàn Thương mại Việt Nam- EU thời gian 8 giờ,ngày 27/10/2021
3726/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL 15-10-2021 V/v thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021.
1788/SKHĐT-QLĐTC 15-10-2021 V/v tiến độ lập kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2021-2025
1599/CĐ-BYT 15-10-2021 Công điện về việc tăng cường tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
146/2021/CV-EDUCA 15-10-2021 V/v hỗ trợ miễn phí Chương trình tiếng Anh online Edupia, Babilala
1319/BQLDA-QLDA2 15-10-2021 V/v bổ sung 02 tuyến nhánh vào gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án ĐườngTrung Thành -Tân Minh -Đấu nối đường tuần tra biên giới huyện Tràng Định
01/TTr-NTP 15-10-2021 Về việc xin chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng Dự án Cụm Công nghiệp Quảng nghiệp Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn
78/CV-HHVT 14-10-2021 V/v tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị vận tải hàng hóa xuất khẩu qua các cửa khậu của tỉnh Lạng Sơn.
218/TTKQH-GS 14-10-2021 V/v báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch
8656/BYT-TCCB 13-10-2021 V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức kỹ thuật thiết bị y tế
8646/BYT-MT 13-10-2021 Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 trong tình huống xảy ra thiên tai, bão lũ
6588/BNN-TCLN 13-10-2021 V/v xin ý kiến về Đề án Nâng cao năng lực cho lực lượng Kiểm lâm trong công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2021-2030
586-CV/BTCTU 13-10-2021 V/v giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 cho các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc
3799/BVHTTDL-KHTC 13-10-2021 V/v báo cáo tình hình đầu tư cho văn hóa, thể thao phục vụ triển khai Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ