Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
45/TB-VP 15-07-2021 Chương trình kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tháng 7 năm 2021
44 /TB-VP 14-07-2021 Về việc chuyển Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Lạng Sơn
44/TB-UBND 14-07-2021 Thông báo về việc chuyển Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Lạng Sơn
43/TB-VP 14-07-2021 Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh tháng 7 năm 2021
42/TB - VP 13-07-2021 Về việc ủy quyền tiếp công dân định kỳ tháng 7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
40/ TB -VP 30-06-2021 Lịch trực ngày nghỉ tháng 7/2021 của Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
39/ TB -VP 29-06-2021 Lịch công tác của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 7 năm 2021
37/TB-VP 09-06-2021 Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh tháng 6 năm 2021 (kỳ 2)
36 / TB-VP 08-06-2021 Về việc thực hiện cài đặt bắt buộc ứng dụng Bluezone và khai báo y tế điện tử thông qua mã QR Code
35/ TB -VP 05-06-2021 Địa chỉ trụ sở UBND tỉnh và trụ sở Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn
34/TB- VP 01-06-2021 Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh tháng 6 năm 2021 (kỳ 1)
33/TB- VP 29-05-2021 Lịch công tác của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 6 năm 2021
31/TB-VP 27-05-2021 Lịch trực ngày nghỉ tháng 6/2021 của Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
29/TB-VP 16-05-2021 Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh tháng 5 năm 2021 (kỳ 2)
25/ TB -VP 29-04-2021 Lịch trực ngày nghỉ tháng 5/2021, ngày nghỉ lễ dịp 30/4 và 1/5 của Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
24/TB- VP 27-04-2021 Lịch công tác của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 5 năm 2021
23/TB-VP 15-04-2021 Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh tháng 4 năm 2021 (kỳ 2)
23/TB-VP 15-04-2021 Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh tháng 4 năm 2021 (kỳ 2)
06/GM-VP 12-04-2021 Giấy mời họp xem xét hồ sơ dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc ngành y tế tỉnh Lạng Sơn
21/ TB -VP 02-04-2021 Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh tháng 4 năm 2021 (kỳ 1)
20/TB- VP 31-03-2021 Lịch trực ngày nghỉ tháng 4/2021 và ngày nghỉ lễ trong tháng 4/2021 của Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
19/TB-VP 30-03-2021 Lịch công tác của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 4 năm 2021
18/TB-VP 20-03-2021 Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh tháng 3 năm 2021 (kỳ 2)
13/KH-UBND 17-03-2021 Kế hoạch thực hiện việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập năm 2021
17/TB-VP 09-03-2021 Phân công thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2021
16/TB-VP 05-03-2021 Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh tháng 3 năm 2021 (kỳ 1)
15/TB-VP 03-03-2021 Lịch công tác của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 3 năm 2021
14/ TB -VP 27-02-2021 Lịch trực ngày nghỉ tháng 3/ 2021 của Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
11/TB-VP 08-02-2021 Lịch trực Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 của Văn phòng UBND tỉnh
10/ TB -VP 04-02-2021 Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh tháng 2 năm 2021
08/TB-VP 01-02-2021 Lịch trực Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 và trực ngày nghỉ tháng 02/2021 của Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
08/TB - VP 01-02-2021 Lịch trực Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 và trực ngày nghỉ tháng 02/2021 của Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
07/TB-VP 31-01-2021 Lịch công tác của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 02 năm 2021
04/TB-VP 14-01-2021 Về việc tiếp công dân định kỳ tháng 01/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
03/TB-VP 12-01-2021 Về việc phát hành văn bản đi từ văn bản có chữ ký điện tử
01/TB-VP 06-01-2021 Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh tháng 01 năm 2021
120/TB-VP 31-12-2020 Lịch công tác của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 01 năm 2021
118/ TB -VP 25-12-2020 Lịch trực Tết Dương lịch năm 2021 và trực ngày nghỉ tháng 01/2021 của Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
116/TB- VP 15-12-2020 Thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị kiểm điểm , đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý năm 2020
115/TB-VP 10-12-2020 Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh tháng 12 năm 2020