Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

6 tháng đầu năm 2022: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết 69.093 hồ sơ

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết 69.093 hồ sơ. Trong đó, số hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn là 69.090 hồ sơ (đạt tỷ lệ 99,99%).

 

hcc.png

Người dân thực hiện TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Trung tâm tiếp nhận mới 62.660 hồ sơ, trong đó tiếp nhận trực tiếp 17.879 hồ sơ (chiếm 28,53%), tiếp nhận trực tuyến 44.338 hồ sơ (chiếm 70,76%), tiếp nhận qua bưu chính công ích (BCCI) 443 hồ sơ (chiếm 0,71%); trả kết quả 69.093 hồ sơ, trước hạn 10.351 hồ sơ (chiếm 14,98%), đúng hạn 58.793 hồ sơ (chiếm 85,01%), quá hạn 03 hồ sơ (chiếm 0,01); còn 2.218 hồ sơ đang giải quyết. 

 

Hồ sơ có tần suất thực hiện nhiều tập trung ở một số sở, ngành như: Bảo hiểm xã hội tỉnh 42.868 hồ sơ, Công Thương 6.979 hồ sơ, Giao thông vận tải 3.933 hồ sơ … Có 1.245 lượt đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm, trong đó Rất hài lòng 1.209 lượt (chiếm 97,11%), hài lòng 36 lượt (chiếm 2,89%), không có đánh giá không hài lòng.

 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tại Trung tâm có 10.184 hồ sơ giải quyết theo quy trình 4 tại chỗ; tính riêng các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh đã giải quyết theo cơ chế “4 tại chỗ” là 9.180 hồ sơ chiếm 55% số lượng hồ sơ phát sinh (16.605 hồ sơ).

 

Công tác giám sát, đôn đốc công chức, viên chức các sở, ngành thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức được thực hiện thường xuyên. Tại Trung tâm còn trang bị hệ thống thiết bị phục vụ người dân đến thực hiện TTHC: máy tính, máy in, máy scan phục vụ công dân tra cứu TTHC, in, scan thành phần hồ sơ, nộp hồ sơ trực tuyến; máy photocopy hỗ trợ phô tô miễn phí; các màn hình hướng dẫn thực hiện TTHC...

 

Trung tâm đã thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết TTHC; cung cấp thông tin về TTHC nhanh chóng, thuận tiện; tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện TTHC; tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC đảm bảo tính công bằng, khách quan, công khai, minh bạch. Trung tâm đã xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đoàn kết, mang tính chuyên nghiệp cao, có tinh thần trách nhiệm, tận tâm phục vụ qua đó tạo được sự hài lòng của tổ chức, cá nhân, góp phần thực hiện tốt công tác CCHC trên địa bàn tỉnh.

 

Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức đảm bảo đúng quy định, đảm bảo tiến độ; thường xuyên hỗ trợ tổ chức, cá nhân sử dụng máy tính tra cứu và tạo tài khoản trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh, nộp hồ sơ trực tuyến tại Trung tâm đồng thời tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh có các biện pháp để nâng cao tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến và hiệu quả hoạt động của Trung tâm, hướng tới phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp./.

 

Bùi Đức Trung