Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

6 tháng đầu năm 2021: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết 56.206 hồ sơ

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết 56.206 hồ sơ. Trong đó, số hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn là 56.199 hồ sơ (đạt tỷ lệ 99,99%).

 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

 

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Trung tâm đã tiếp nhận 58.678 hồ sơ, trong đó tiếp nhận trực tiếp 22.758 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 38,79%), tiếp nhận trực tuyến 34.797 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 59,30%), tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích 1.123 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 1,91%); đã giải quyết 56.206 hồ sơ, trước hạn 12.675 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 22,55%), đúng hạn 43.524 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 77,44%), quá hạn 07 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 0,01%), trả qua bưu chính công ích 6.030 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 10,73%); còn 2.472 hồ sơ đang giải quyết. So sánh với cùng kỳ năm 2019, tổng số hồ sơ tiếp nhận gấp 3,2 lần, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến gấp 3,1 lần, hồ sơ nộp qua bưu chính công ích gấp 2,9 lần; Trả kết quả tăng 3,8 lần, trước và đúng hạn duy trì tỉ lệ trên 99%.

 

Hồ sơ có tần suất thực hiện nhiều tập trung ở một số sở, ngành như: Bảo hiểm xã hội tỉnh 39.768 hồ sơ, Giao thông Vận tải 5.169 hồ sơ … Có 4.847 lượt đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm, trong đó: Rất hài lòng 4.667 lượt (chiếm tỷ lệ 96,29%), Hài lòng 179 lượt (chiếm tỷ lệ 3,69%), Không hài lòng 01 lượt (chiếm tỷ lệ 0,02%).

 

Trung tâm đã tham mưu Văn phòng UBND tỉnh ban hành Phương án số 03/PA-VP ngày 01/6/2021 về tổ chức thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; đề nghị các sở, ban, ngành thống nhất kể từ ngày 01/7/2021 đồng loạt thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế “4 tại chỗ” theo phương án đã ban hành. Trung tâm đã ban hành Quyết định thành lập Tổ hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại Trung tâm, Tổ hướng dẫn, hỗ trợ có nhiệm vụ tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm (hướng dẫn về trình tự, thủ tục thực hiện, thành phần hồ sơ, cách thức thực hiện,...).

 

Công tác giám sát, đôn đốc công chức, viên chức các sở, ngành thực hiện tốt công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức được thực hiện thường xuyên; hàng ngày đều gửi tin nhắn SMS thông báo số lượng TTHC sắp đến hạn cho lãnh đạo đơn vị thụ lý giải quyết qua hệ thống Tin nhắn thương hiệu của trung tâm.

 

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid, Trung tâm đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo văn bản chỉ đạo của tỉnh: tuyên truyền và yêu cầu tất cả người dân thực hiện đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn khi đến Trung tâm thực hiện các TTHC; triển khai lập danh sách công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm và các công chức, viên chức của các sở, ngành được cử ra làm việc tại Trung tâm đăng ký tiêm Vắc xin COVID-19 đợt I, đợt II theo kế hoạch của tỉnh; niêm yết Pa-nô tuyên truyền thực hiện đẩy mạnh khai báo y tế và quét mã QR-Code checkin/checkout khi đến/đi khỏi Trung tâm…

 

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm đều chấp hành nghiêm túc thời gian làm việc, thực hiện tiếp nhận và trả kết quả đúng quy định; có thái độ đúng mực trong giao tiếp, ứng xử với cá nhân, tổ chức khi đến giải quyết thủ tục hành chính, không gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; 100% các TTHC được tiếp nhận tại Trung tâm đều được cán bộ, công chức cập nhật, xử lý trên hệ thống phần mềm Một cửa điện tử.

 

Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức đảm bảo đúng quy định, đảm bảo tiến độ; chủ động tham mưu Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo  giải  quyết  những vướng  mắc, khó khăn trong quá trình triển  khai  các nhiệm vụ về thực hiện TTHC của các cơ quan, đơn vị tại Trung tâm đồng thời có các biện pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động, hướng tới phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp./.

 

Bùi Đức Trung