Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Công điện chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của bão và mưa lớn, lũ sau bão số 01

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công điện số 03/CĐ-UBND, ngày 01/7/2022 yêu cầu  các cơ quan thành viên Ban Chỉ huy PCTT và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thành phố và các cơ quan ban, ngành trên địa bàn tỉnh chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của bão và mưa lớn, lũ sau bão số 01.

 

Công điện chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của bão và mưa lớn, lũ sau bão số 01

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công điện số 03/CĐ-UBND, ngày 01/7/2022 yêu cầu  các cơ quan thành viên Ban Chỉ huy PCTT và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thành phố và các cơ quan ban, ngành trên địa bàn tỉnh chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của bão và mưa lớn, lũ sau bão số 01.

 

Tình hình giá cả thị trường tháng 6/2022

Trong tháng 6/2022, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) chung toàn tỉnh tăng 0,61% so với tháng trước, tăng 0,95% so với cùng kỳ năm trước, bình quân 6 tháng đầu năm 2022 giảm 0,13% so với bình quân cùng kỳ.

 

Kế hoạch đào tạo trình độ đại học diện thỏa thuận, hợp đồng đối với lưu học sinh Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc giai đoạn 2022 - 2026

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đào tạo trình độ đại học diện thỏa thuận, hợp đồng đối với lưu học sinh Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc giai đoạn 2022 - 2026 (Kế hoạch số 150/KH-UBND, ngày 29/6/2022).

 

Một số kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh năm 2022

Hưởng ứng Ngày quốc tế đa dạng sinh học, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố đã đồng loạt, nghiêm túc triển khai các hoạt động hưởng ứng gắn với tình tình, đặc điểm các cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh và phát huy nội lực của cộng đồng trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học.

 

Subscribe to Thông tin chỉ đạo điều hành của UBND Tỉnh