Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh tham gia Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2022 - 2027

Ngày 14/3/2023, tại điểm cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh và Chi đoàn các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Nội vụ đã tham dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2022 – 2027 do Tỉnh đoàn tổ chức.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Tại hội nghị, các đoàn viên, thanh niên đã được học tập, quán triệt 04 chuyên đề gồm: chuyên đề 1: quán triệt việc tuyên truyền các nội dung trong Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội về công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn, phát động thi đua lập thành tích kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh, phát động thực hiện 4 tiêu chí giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới; chuyên đề 2: chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội về các phong trào hành động cách mạng, các chương trình đồng hành với thanh niên; chuyên đề 3: chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội về công tác tổ chức xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng; chuyên đề 4: chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

 

Thông qua hội nghị nhằm giúp các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới, quan trọng trong các Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong triển khai thực hiện các Nghị quyết, góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra.

 

Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh