Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh tham dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Trong 2 ngày 04 – 05/3/2023, Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh cùng với các Chi đoàn bạn thuộc Cụm thi đua số 2 Đoàn khối CCQ tỉnh đã tham dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 do Trung ương Đoàn tổ chức.

 

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Cụm thi đua số 2 Đoàn khối CCQ tỉnh

 

Tại hội nghị, các đoàn viên, thanh niên đã được học tập, quán triệt 05 chuyên đề trọng tâm về những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm: chuyên đề 1: công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; chuyên đề 2: công tác tuyên truyền, giáo dục và phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”; chuyên đề 3: các phong trào hành động cách mạng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các chương trình đồng hành cùng với thanh niên; chuyên đề 4: công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; chuyên đề 5: công tác tổ chức xây dựng Đoàn, công tác quốc tế thanh niên, Đoàn tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, hệ thống chính trị, công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo.

 

Các đoàn viên tham gia học tập Nghị quyết

 

Thông qua hội nghị nhằm giúp các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới, quan trọng trong các Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Trên cơ sở đó, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, đồng thời tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn, thúc đẩy các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra.

 

Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh