Nhảy đến nội dung

Đường dây nóng

Submitted by Ban biên tập UBND Tỉnh on 19 September 2019

THÔNG BÁO

Đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin về

hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân và doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng UBND tỉnh

 

1. Số điện thoại đường dây nóng, điện thoại tiếp nhận thông tin

- Điện thoại bàn: 02053.812.126;

 

- Di động: 0912.128.827  

 

Số điện thoại đường dây nóng và số điện thoại tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của Văn phòng UBND tỉnh do Phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính quản lý.

 

2. Địa chỉ Emai: vanphong@langson.gov.vn

 

3. Thời gian tiếp nhận thông tin:

 

Trong giờ hành chính (đối với điện thoại bàn): Từ 07 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút các ngày làm việc trong tuần.

 

Đối với điện thoại di động: Tiếp nhận thông tin 24/24 giờ trong ngày/tuần.

 

Bắt đầu thực hiện từ ngày 15/9/2019.

 

4. Nội dung phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận

 

- Hành vi chậm trễ, gây phiền hà, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định, hành vi tham nhũng, tiêu cực, vi phạm đạo đức công vụ, văn hóa công sở của công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị trực thuộc Văn phòng trong tham mưu, giải quyết thủ tục hành chính.

 

- Những quy định của pháp luật, thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Văn phòng UBND tỉnh không phù hợp với văn bản pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, không phù hợp với tình hình thực tiễn.

 

- Đề xuất những giải pháp, sáng kiến về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng UBND tỉnh.

 

5. Yêu cầu đối với phản ánh, kiến nghị

 

Phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp được thể hiện dưới dạng tin nhắn văn bản, chữ tiếng Việt (có dấu) hoặc gọi điện thoại trực tiếp.

 

Nội dung phản ánh, kiến nghị phải rõ ràng, thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị trực thuộc Văn phòng.

 

Người dân, doanh nghiệp có phản ánh, kiến nghị phải cung cấp đầy đủ họ và tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ.