Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Họ và tên: Phạm Hùng Trường

 

Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

 

Điện thoại: 0205.3812.102; 0912.205.336