Nhảy đến nội dung
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Quy chế phối hợp quản lý hoạt động và chế độ thông tin báo cáo giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với UBND các huyện, thành phố

UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động và chế độ thông tin báo cáo giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về công tác trồng trọt, bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú y, khuyến nông trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 1790/QĐ-UBND, ngày 11/9/2020).

 

Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Cúm gia cầm lây lan diện rộng

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện Công điện số 6153/CĐ-BNN-TY ngày 08/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Cúm gia cầm lây lan diện rộng (Công văn số 3737/VP-KT, ngày 14/9/2020).

 

Subscribe to Thông tin chỉ đạo điều hành của UBND Tỉnh