Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo không tiếp tục duy trì dự án BMGF-VN trên địa bàn tỉnh

Ảnh minh họa. Nguồn Báo Lạng Sơn

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 1402/VP-KGVX, ngày 15/4/2021 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về không tiếp tục duy trì dự án BMGF-VN (Dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập internet công cộng tại Việt Nam) trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, không tiếp tục duy trì dự án BMGF-VN do Quỹ Bill and Melinda Gates tài trợ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chỉ đạo các đơn vị thụ hưởng dự án tiếp tục quản lý, sử dụng tài sản (thiết bị máy vi tính, máy in còn sử dụng được) của dự án để phục vụ hoạt động chuyên môn và chủ động sử dụng nguồn thu hợp pháp để duy trì tài sản của dự án. Đối với các thiết bị máy vi tính, máy in đã hư hỏng, chủ động thực hiện thanh lý theo quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản.

 

Đỗ Hoạt