Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo tham gia trưng bày sản phẩm tại sự kiện kết nối sản phẩm OCOP với du lịch Phú Quốc

Ảnh minh họa. Nguồn Báo Lạng Sơn

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 1401/VP-KT, ngày 15/4/2021 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh về tham gia trưng bày sản phẩm tại sự kiện kết nối sản phẩm OCOP với du lịch Phú Quốc.

 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới (VPĐP CTXDNTM) tỉnh, cơ quan liên quan nghiên cứu, chủ động xem xét, lựa chọn sản phẩm OCOP tiêu biểu của tỉnh để trưng bày, giới thiệu tại sự kiện kết nối sản phẩm OCOP với du lịch Phú Quốc theo đề nghị của VPĐP CTXDNTM Trung ương tại Công văn số 279/VPĐP-OCOP ngày 09/4/2021 về việc tham gia trưng bày sản phẩm tại sự kiện kết nối sản phẩm OCOP với du lịch Phú Quốc.

 

Theo Công văn số 279/VPĐP-OCOP ngày 09/4/2021 của VPĐP CTXDNTM Trung ương: Sự kiện kết nối sản phẩm OCOP với du lịch Phú Quốc được tổ chức trong 2 ngày, từ 26/4-27/4/2021 tại thành phố Phú Quốc với các nội dung trưng bày sản phẩm OCOP tiêu biểu của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; trình diễn ẩm thực về các sản phẩm OCOP vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

 

Đỗ Hoạt