Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo về Chiến dịch thanh tra tại các công trình xây dựng  trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Ảnh minh họa (Nguồn: inetrnet)

Văn phòng UBND tỉnh ban hành văn bản số: 1414/VP-KGVX, ngày 15/4/2021 thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về Chiến dịch thanh tra tại các công trình xây dựng.

 

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn và các cơ quan liên quan thực hiện tuyên truyền về mục đích của Chiến dịch thanh tra lao động năm 2021 trong lĩnh vực lao động trên địa bàn tỉnh; xây dựng kế hoạch và tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động tại ít nhất 10 công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh trong năm 2021; báo cáo UBND tỉnh kết quả sau thanh tra theo quy định./.

 

Hằng Chi