Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng Khu đô thị  sinh thái và dịch vụ điểm đến chân núi Mẫu Sơn

UBND tỉnh vừa Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu đô thị sinh thái và dịch vụ điểm đến chân núi Mẫu Sơn, tỷ lệ 1/2.000, (Quyết định số 797/QĐ-UBND, ngày 14/4/2021).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: toquoc.vn

Mục tiêu nhằm cụ thể hóa quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia (KDLQG) Mẫu Sơn đến năm 2030 và quy hoạch chung xây dựng KDLQG Mẫu Sơn đến năm 2040 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đề xuất các giải pháp quy hoạch phục vụ cho nhu cầu đầu tư phát triển khu vực chân núi Mẫu Sơn và ven quốc lộ 4B, đảm bảo khớp nối về mặt tổ chức không gian và hạ tầng kỹ thuật, có tính đồng bộ, hiệu quả trong sử dụng đất, cơ sở kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật...

 

Theo đó, vị trí quy hoạch  là toàn bộ phân khu F, quy hoạch chung xây dựng KDLQG Mẫu Sơn tại xã Khánh Xuân và xã Đồng Bục, huyện Lộc Bình.  Phía Bắc: giáp khu vực rừng sản xuất và đồi núi xã Khánh Xuân, Đồng Bục, phía Nam: giáp khu vực dân cư và đồi núi của các xã Khánh Xuân, Đồng Bục, phía Đông: giáp khu vực dân cư và đồi núi xã Hữu khánh, phía Tây: giáp khu vực dân cư và nông nghiệp xã Xuân Lễ. Quy mô nghiên cứu: khoảng 2.124,4 ha. Quy mô lập quy hoạch phân khu: khoảng 456,5ha./.

 

Khánh Ly