Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2021 - 2022

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tuyển sinh trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh, (Kế hoạch số 82/KH-UBND, ngày 06/4/2021).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, thực hiện việc tuyển sinh vào lớp 6 cấp THCS theo phương thức xét tuyển. Trường hợp cơ sở giáo dục có số học sinh đăng ký vào học lớp 6 nhiều hơn chỉ tiêu tuyển sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện phương án tuyển sinh theo phương thức xét tuyển hoặc kết hợp xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh.

 

Tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên biệt đối với học sinh đã tốt nghiệp THCS, theo 03 phương thức: tuyển thẳng, xét tuyển và thi tuyển. Toàn tỉnh chia thành 10 khu vực tuyển sinh, mỗi huyện là một khu vực tuyển sinh, riêng thành phố Lạng Sơn và huyện Cao Lộc kết hợp thành 01 khu vực tuyển sinh. Học sinh cư trú thuộc khu vực tuyển sinh nào được đăng kí dự tuyển vào các trường THPT trong khu vực tuyển sinh đó. Riêng học sinh thuộc các xã giáp ranh có thể đăng kí dự tuyển vào trường THPT của khu vực tuyển sinh lân cận (đảm bảo được học ở trường THPT gần nơi cư trú hơn). 

 

Chi tiết Kế hoạch, vùng tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển sinh tại đây./.

Khánh Ly