Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo rà soát, điều chỉnh các quy hoạch xây dựng Khu liên hợp thể thao và Khu giáo dục đào tạo

Văn phòng UBND tỉnh có văn bản truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh về việc rà soát, điều chỉnh các quy hoạch xây dựng Khu liên hợp thể thao (LHTT) và Khu giáo dục đào tạo (GDĐT), (Công văn số 1258/VP-KT, ngày 07/4/2021).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

UBND thành phố Lạng Sơn khẩn trương phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan tổ chức rà soát lại các đồ án quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt, để xem xét điều chỉnh lại quy hoạch Khu LHTT và Khu GDĐT phù hợp, đảm bảo tính khả thi. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố Lạng Sơn trình cấp thẩm quyền thẩm định phê duyệt. Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn có liên quan thường xuyên quan tâm, sâu sát, quyết liệt trong công tác quản lý quy hoạch, phát triển đô thị, trật tự xây dựng theo quy hoạch được duyệt. Tổ chức tuyên truyền, vận động để người dân biết, chấp hành quy định của pháp luật, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm minh các vi phạm thuộc địa bàn quản lý.

 

Sở Xây dựng hướng dẫn UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức lập các đồ án quy hoạch theo đúng trình tự, thủ tục quy định, đồng thời, nâng cao chất lượng công tác thẩm định quy hoạch, đảm bảo đồ án khi được phê duyệt đạt chất lượng cao, hạn chế tối đa việc điều chỉnh quy hoạch mới được duyệt./.

 

Khánh Ly