Nhảy đến nội dung

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 22/3 đến ngày 28/3/2021)

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 thành phố Lạng Sơn; Thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa năm học 2021 - 2022; Thừa nhận xã Bắc Quỳnh, huyện Bắc Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016; Tuyển dụng công chức các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, người làm việc tại Hội có tính chất đặc thù năm 2021; Thực hiện sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030; Tăng cường quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.