Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Quyết định phân bổ gạo cho các huyện, thành phố để hỗ trợ cho học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ đợt 2 năm học 2020 – 2021

New Picture (8).png
Ảnh minh họa (Nguồn baolangson.vn)

UBND tỉnh vừa có Quyết định phân bổ gạo cho các huyện, thành phố để hỗ trợ cho học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ đợt 2 năm học 2020 – 2021 (Quyết định số 528/QĐ-UBND, ngày 24/2/2021).

 

 

Theo đó, phân bổ 2.189.040 kg gạo cho các huyện, thành phố để hỗ trợ cho học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ đợt 2 năm học 2020 -2021. Cụ thể: huyện Bắc Sơn 153.090 kg, huyện Bình Gia 273.430 kg, huyện Cao Lộc 299.095 kg, huyện Chi Lăng 169.240 kg, huyện Đình Lập 136.270 kg, huyện Hữu Lũng 240.660 kg, huyện Lộc Bình 266.100 kg, huyện Tràng Định 227.645 kg, huyện Văn Lãng 146.985 kg, huyện Văn Quan 271.920 kg và thành phố Lạng Sơn 4.605 kg.

 

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, thực hiện việc tiếp nhận, quản lý và phân phối đến các đối tượng học sinh được hỗ trợ theo đúng quy định.

 

Thùy Linh