Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 190 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn  (04/11/1831 - 04/11/2021)

BCĐ các ngày kỷ niệm, sự kiện quan trọng tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 có Kế hoạch số 34/KH-BCĐ, ngày 19/2/2021 về tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 190 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn  (04/11/1831 - 04/11/2021).

 

Ảnh minh họa (Nguồn baolangson.vn)

Kế hoạch nêu rõ: Hoạt động hướng tới kỷ niệm tập trung vào các nội dung như công tác tuyên truyền, cổ động trực quan trên đường phố; tổ chức phát động và tổng kết phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 190 năm Ngày thành lập tỉnh gắn với Lễ vinh danh danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu tú” lần thứ nhất; tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu 190 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn”; thực hiện chỉnh trang đô thị, lắp đặt một số cụm biểu tượng nghệ thuật trang trí tại các khu vực cửa khẩu và trung tâm thành phố, gắn biển một số công trình chào mừng kỷ niệm; tổ chức Triển lãm một số thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn...

 

Các hoạt động cao điểm trong dịp kỷ niệm gồm: Tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa nhân dịp kỷ niệm, tổ chức Lễ Kỷ niệm 190 năm Ngày thành lập tỉnh, đăng cai Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc, lần thứ XI năm 2021 tại tỉnh Lạng Sơn.

 

Thùy Linh