Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo tiếp tục tăng cường thực hiện quy định pháp luật về bảo đảm TTATGT gắn với phòng chống dịch Covid-19 trong dịp Lễ hội Xuân 2021

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Trọng Quỳnh về việc tiếp tục tăng cường thực hiện quy định pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) gắn với phòng chống dịch Covid-19 trong dịp Lễ hội Xuân 2021 (Công văn số 608/VP-KT, ngày 22/2/2021)

 

Kết quả hình ảnh cho bảo đảm an toàn giao thông dịp lễ hội báo lạng sơn

Ảnh minh họa (baolangson.vn)

Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan chủ động triển khai thực hiện chỉ đạo của Ủy ban ATGT Quốc gia tại Công điện số 45/CĐ-UBATGTQG ngày 15/02/2021 và Công văn số 43/CV-UBATGTQG ngày 05/02/2021. Theo đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tực giác chấp hành quy định pháp luật về TTATGT và phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện nghiêm “Đã uống rượu, bia – không lái xe”; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật về bảo đảm TTATGT và phòng chống dịch bệnh Covid-19. Các đơn vị quản lý bến xe, nhà ga… và các đơn vị kinh doanh vận tải tuân thủ nghiêm các chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện ghi nhận, cung cấp thông tin về hoạt động của phương tiện, hành khách tham gia giao thông theo quy định pháp luật và yêu cầu của cơ quan chức năng, yêu cầu hành khách thực hiện rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang trước khi lên phương tiện và trong suốt hành trình chuyến đi.

 

Đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1650/UBND-KT ngày 17/12/2020, Công văn số 462/VP-KT ngày 04/02/2021 và các văn bản khác có liên quan.

 

Thùy Linh