Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch công tác tuyên truyền, hướng nghiệp tuyển sinh quân sự vào các học viện, trường trong Quân đội năm 2021

Ban Tuyển sinh quân sự tỉnh có Kế hoạch công tác tuyên truyền, hướng nghiệp tuyển sinh quân sự (TSQS) vào các học viện, trường trong Quân đội năm 2021 (Kế hoạch số 07/KH-TSQS, ngày 11/01/2021).

 

Thành phố Lạng Sơn quan tâm công tác tuyển sinh quân sự | Báo Lạng Sơn

Ảnh minh họa (Nguồn baolangson.vn)

Mục đích nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, hướng nghiệp thu hút thí sinh tham gia dự tuyển vào đào tạo tại các học viện, trường trong quân đội, nâng cao chất lượng công tác TSQS năm 2021.

 

Các nội dung thực hiện: tuyên truyền, hướng nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng về chủ trương, chính sách trong tổ chức TSQS vào các học viện, trường Quân hội; gửi tài liệu, tờ rơi, băng, đĩa nội dung tuyên truyền về công tác TSQS của các học viện, trường Quân đội đến các trường THPT, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và các trường dạy nghề trên địa bàn. Ban TSQS các huyện, thành phố thành lập các tổ tư vấn phối hợp với các trường trực tiếp đến tuyên truyền, hướng nghiệp về chủ trương, chính sách trong tổ chức TSQS vào các trường Quân đội cho thanh niên có nguyện vọng dự tuyển.

 

Thùy Linh