Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2021

Ban Chỉ đạo 138 tỉnh ban hành Kế hoạch số 11/KH-BCĐ, ngày 11/01/2021 về thực hiện công tác phòng, chống ma túy (MT) năm 2021.

 

Lãnh đạo UBND tỉnh khen thưởng thành tích đột xuất trong đấu tranh phòng chống MT

Theo đó, phấn đấu không để phát sinh điểm phức tạp mới, tăng trên 05% số vụ, đối tượng phạm tội về MT bị bắt giữ so với năm 2020, nâng tỷ lệ số vụ, số đối tượng phạm tội mua bán, vận chuyển trái phép chất MT qua biên giới được phát hiện, bắt giữ lên 15% tổng số vụ được phát hiện, điều tra trên toàn tỉnh; phấn đấu giảm mức phức tạp về tệ nạn MT tại các xã, phường, thị trấn có MT, giảm từ 03 - 05% xã, phường, thị trấn có MT, 100% xã, phường, thị trấn trọng điểm về MT được tập trung chỉ đạo, đầu tư tạo chuyển biến rõ nét, phấn đấu 100% diện tích trồng trái phép cây chứa chất MT trên địa bàn bị phát hiện và triệt xóa, phấn đấu 100% số người nghiện MT có hồ sơ quản lý.

 

Các nhiệm vụ trọng tâm: Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch của tỉnh về phòng chống MT, xây dựng kế hoạch phòng, chống MT giai đoạn 2021 - 2025; tuyên truyền phòng chống MT, lồng ghép thực hiện công tác phòng, chống MT với các chương trình phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội; tăng cường phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn MT của các lực lượng chuyên trách; công tác xoá bỏ việc trồng cây có chứa chất MT, công tác phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến MT và ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác phòng, chống MT; làm tốt công tác cai nghiện ma tuý và hợp tác quốc tế về phòng, chống MT.

 

Thùy Linh