Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
141/2020/NĐ-CP 24-02-2021 Nghị định số 141/2020/NĐ-CP ngày 08/12/2020 của Chính phủ Quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số
958/BKHĐT-TH 23-02-2021 về việc báo cáo đánh giá kế hoạch đầu tư công năm 2020
375/LĐTBXH-TE 23-02-2021 VV hướng dẫn thực hiện công tác trẻ em năm 2021
332/BKHCN-TĐC 23-02-2021 Triển khai kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030.
914/BCT-TKNL 22-02-2021 Phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2021
517/KH-BVHTTDL 22-02-2021 Kế hoạch tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030 kết hợp tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021
222/CV-Al 22-02-2021 V/v hợp tác triển khai chuyển đổi số trong đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cám bộ, công chức giai đoạn 2021-2025.
929/BKHĐT-TH 22-02-2021 về việc kéo dài kế hoạch đầu tư vốn NSTW (bao gồm vốn TPCP) năm 2019 sang năm 2021
1700/BTC-NSNN 22-02-2021 V/v rà soát quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 Lạng Sơn
1141/VPCP-KTTH 22-02-2021 V/v chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị giao ban trực tuyến hàng Quý của Thủ tướng CP với các Bộ, cơ quan và địa phương đôn đốc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021
614/BGDĐT-GDTC 19-02-2021 Phối hợp chỉ đạo triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng "An toàn COVID -19" trong trường học
514/BVHTTDL-PC 19-02-2021 V/v sơ kết tình hình thực hiện các nghị định quy định XPVPHC trong lĩnh vực du lich; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan
252/TTCP-C.IV 19-02-2021 V/v kiểm soát tài sản, thu nhập
356/LĐTBXH-BÐG 19-02-2021 VV hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2021
04/CT-BCT 19-02-2021 Chỉ thị về việc đẩy mạnh các hoạt động khuyến công, tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp nông thôn giai đoạn 2021-2025
80/TB-HĐND 19-02-2021 Thông báo Ý kiến của Thường trực HĐND tỉnhvề việc đề nghị xây dựngNghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ từ ngân sách tỉnh đểđóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định.
304-TB/VPTU 18-02-2021 Thông báo Ý kiến Chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về Công văn số 01-CV/BCSĐ, ngày 05/02/2021 của Ban cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
739/BTNMT-TCMT 18-02-2021 V/v báo cáo tình hình nhập khẩu, sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất năm 2020
605/BGDĐT-GDTX 18-02-2021 Góp ý dự thảo báo cáo tổng kết Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020"
08/ĐN-NLN-ĐN 18-02-2021 Công ty TNHH MTV NÔNG LÂM NGHIỆP ĐỨC NGA Trích yếu: Đơn đề nghị hỗ trợ đầu tư doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn
379/KHDN-LSN 18-02-2021 V/v đề xuất triển khai thí điểm Đô thị thông minh tại huyện Hữu Lũng
09/TTr-UBND 18-02-2021 Tờ trình Về việc đề nghị khai thác đất đắp để thực hiện dự án: Đường giao thông khu công nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 2)
301-TB/VPTU 17-02-2021 Thông báo Ý kiến Chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về đề nghị của đồng chí Trần Ngát, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhằm giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân
984/CV-BCĐ 15-02-2021 V/v tích cực rà soát, lấy mẫu xét nghiệm, giám sát sức khỏe người về từ huyện Cẩm Giàng, Hải Dương
635/BNV-CTTN 10-02-2021 V/v hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2021
386/BTTTT-THH 09-02-2021 V/v xin ý kiến góp ý cho Văn bản hướng dẫn thực hiện Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ
755/BKHĐT-QPAN 09-02-2021 Về việc xây dựng Báo cáo tổng kết CTMT quốc phòng, an ninh trên địa bàn trọng điểm giai đoạn 2016-2020 và đề xuất KH 2021-2025
185/TTg-CN 09-02-2021 V/v rà soát các vấn đề liên quan đến phát triển điện mặt trời ở nước ta
48/CDTHB-KH&QLHDT 09-02-2021 V/v xuất gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2020-2021 tại tỉnh Lạng Sơn
194/QĐ-TTg 09-02-2021 Quyết định Về việc phê duyệt Đề án "Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030"
593/BGDĐT-GDTX 09-02-2021 Góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030
157-CV/BTCTU 09-02-2021 V/v tham gia ý kiến góp ý vào bản dự thảo chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
185/TTg-CN 09-02-2021 V/v rà soát các vấn đề liên quan đến phát triển điện mặt trời ở nước ta
764/BCT-TCCB 08-02-2021 Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công thương và định mức biên chế trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành công thương
177/VPCTN 08-02-2021 V/v Chủ tịch nước chúc thọ công dân 100 tuổi
47/BC-SKHĐT 08-02-2021 Báo cáo về việc thực hiện Đề án cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn
167/SCT-QLTM 08-02-2021 V/v đề xuất nội dung hướng dẫn Tổng Công ty Khánh Việt nhập khẩu nguyên liệu thuốc láquacửa khẩu phụ Bình Nghi
1302/BTC-ĐT 05-02-2021 V/v Xin ý kiến dự thảo Thông tư quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán
662/KH-BCĐTW 05-02-2021 KH công tác tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế năm 2021
1122/BGTVT-TCCB 05-02-2021 V/v tham gia ý kiến đối dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về GTVT thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện