Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn phần mềm Hệ thống thông tin báo cáo địa phương

Ngày 16/10/2020, Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn phần mềm Hệ thống thông tin báo cáo địa phương cho lãnh đạo Văn phòng và chuyên viên thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo tại 15 cơ quan đơn vị chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Hà, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

 

 

Phần mềm Hệ thống thông tin báo cáo địa phương được xây dựng với mục đích triển khai kịp thời, hiệu quả các nội dung về thực hiện chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước theo quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ- CP của Chính phủ, Quyết định 451/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 07/1/2020 của UBND tỉnh.

 

Việc đưa vào vận hành thử nghiệm phần mềm Hệ thống thông tin báo cáo địa phương tại một số cơ quan có quy trình nghiệp vụ, hệ thống chỉ tiêu khác nhau, kiểm tra tính năng liên thông, tổng hợp báo cáo, là căn cứ để đơn vị tổ chức báo cáo UBND tỉnh cho phép sử dụng chính thức phần mềm trên phạm vi toàn tỉnh.

 

Minh Thế