Skip to main content
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19

UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19, (Công văn số 51/UBND-KGVX, ngày 14/01/2021).

 

Theo đó, yêu cầu các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, của các bộ ngành trung ương và chỉ đạo của UBND tỉnh về các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

 

Subscribe to Thông tin chỉ đạo điều hành của UBND Tỉnh