Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tổ chức thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về mở rộng tiêm thí điểm vắc xin phòng bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Lạng Sơn

Văn phòng UBND tỉnh có Công văn số 157/VP-KT, ngày 14/1/2021 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND về thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) về mở rộng tiêm thí điểm vắc xin phòng bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò.

 

Giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ NN&PTNT tại Công văn số 119/BNN-TY ngày 07/01/2021 của Bộ NN&PTNT; thường xuyên cập nhật tình hình, báo cáo UBND tỉnh, Bộ NN&PTNT những vấn đề phát sinh để kịp thời chỉ đạo xử lý.

 

Công văn số 119/BNN-TY ngày 07/01/2021 của Bộ NN&PTNT:  Đề nghị UBND các tỉnh Hòa Bình, Lạng Sơn, Ninh Bình, Hà Tĩnh và Quảng Trị chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và chính quyền các cấp của địa phương phối hợp với Công ty AMAVET, các Chi cục Thú y vùng quản lý địa bàn, các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương khẩn trương triển khai thí điểm tiêm phòng vắc xin phòng bệnh VDNC trên đàn trâu, bò tại địa phương; bố trí lãnh đạo và các cán bộ kỹ thuật chủ động triển khai việc thí điểm tiêm phòng, hằng ngày theo dõi đàn gia súc, tổ chức lấy mẫu giám sát sau tiêm phòng. Hằng ngày các đơn vị báo cáo tiến độ và cập nhật kết quả tổ chức thực hiện; sau khi hoàn thành việc tiêm phòng thí điểm, các đơn vị báo cáo bằng văn bản về Cục Thú y các kết quả thực hiện và đề xuất các giải pháp tiếp theo.

 

Đỗ Hoạt